Jeg leste på melkekartongen at datoen på Q-melken er større og tydeligere etter forespørsel fra Blindeforbundet. Men hvorfor ikke ha braille/punktskrift på kartongen? Både for dato og for type melk.

Kommentarer til idéen

Bra. Det er på tide at punktskrift kommer på flere kartonger i butikkene.

- LS78, 25. jan. 2023
Rapporter innlegg
Comment icon 1
HH
Helgagh