Vinduene som viser hvor mye melk det er igjen i kartongen er ugunstig plassert der de er i dag, og de er heller ikke plassert likt på de ulike kartongene. Om man justerer vinduene slik at hver desiliterstrek kommer innenfor et vindu vil det være enklere å benytte kartongen som et desilitermål. Nå er det f.eks. på kartongen til skummetmelk ikke mulig å se melkeoverflaten ved 9 og 6 dl strekene da melkenivået da er skjult bak kartongen (og altså ikke synelig i vinduet). På ekstra lett kartongen er det noe lettere å se, men for f.eks 1 dl merket er det ikke mulig å se melkenivået eksakt.

Kommentarer til idéen

Videresndt melkesjefen som tar det med i vurderingen ved neste endring. Bra tips! Takk!

- Mads Liabø, 14. jan. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 1
Henki Ødegaard