For å få ned melkesvinn og ned produksjonen av boss, forslår jeg å utplassere en eller flere Q-tanker i hver butikk. Forbrukerene får kjøpe egne miniQ-tanker på 3/5/7.5 liter, som plasseres hjemme i kjøleskapet. Kunden tar med seg tanken til butikken fyller den opp via en egnet tapp. På denne måten sparer q-meieriene penger (på katrong produksjon), man får mindre melkesvinn og det er miljøvennlig!

Kommentarer til idéen

Det hadde vært noe :) Elsker ideen, men litt redd for at det kommer til å ta stor plass i butikk. Men vi ser videre på det!

- Mads Liabø, 13. okt. 2016
Rapporter innlegg
Comment icon 1
User avatar
Øyvind Sølberg Jr