Har dere vurdert Konseptet til stackwine (se stacwine Nordic) Kunne dette konseptet fungert for melk? Kunne hatt ulike smaker per glass. Tror set ville slått an på bl.a skoler og barnehager. Kanskje diskutere panteordning med Tomra. Lettere å transportere enn dagens 1/4 forpakninger? Redusere matkasting? Holdbarhet lengre i en uåpnet boks, enn åpen melkekartong?

Kommentarer til idéen

Hei Mariann! For et artig forslag! Vi ønsker ikke å ha glass i produksjonen vår, og ønsker å ha emballasje som er minst mulig ressurskrevende å lage. Uansett et godt forslag, kanskje noe slikt hadde vært mulig å bygge med noe annet enn glass?
- Marianne, Q-Meieriene, 2. nov. 2022
Comment icon 1
MK
Mariann Kirkerød