Hva med å ha rømme i papp istedenfor plast? Mer miljøvennlig.

Kommentarer til idéen

Hei Benedicte, det er absolutt en god idé. Vi tar den videre med rømme-sjefen :)

- marte.folkedal.lie@kavli.no, 2. jan. 2020
Comment icon 1
BS
Benedicte Schibbye