Ideen handler om å produsere skyr yoghurt på bøtter/ større beholder, og droppe engangsskjeen. Hver gang jeg spiser en skyr blir jeg alltid så lei meg over alt avfallet som man sitter igjen med. Med en stor beholder kan man porsjonere ut selv og bruke skjeene man har hjemme. Bra for miljøet!

Comment icon 0
SH
Selma Hoel