Siden jeg opplever Qmeieriene som betydelig mer innovative enn konkurrenten vil jeg gjerne høre om dere ikke kan utfordre emballasjeleverandøren deres på å utvikle en kartong o.l./e.l. som krymper i plassbehov etter hvert som innholdet minker?

En 1,75liters kartong tar jo like stor plass når det er et glass igjen på kartongen som da den var full. Siden Qmelken holder seg så godt synes jeg dette virker litt for lite utviklet.

Dette "problemet" gjelder jo også for mange andre varegrupper - is feks. og kanskje kunne Qmeieriene tjene på dette i forhold tll en patent på slik emballasje?

Kommentarer til idéen

Takk for fine ord! Vedlig bra tanke. Vi har jo lansert poseyoghurt bl.a av hensyn til dette. Vi ser bla. på noe som dette: http://www.q-meieriene.no/Min-Qide/Ideer/Q-melk-i-Ecolean-pakning Det er mye som må på plass(!) og endring/bytting av maskiner/leverandører osv osv. Men vi tar det med oss videre. Det kan nok ta tid, men tusen takk for at du henvender deg til oss!!

- Mads Liabø, 19. sep. 2017
Rapporter innlegg
Comment icon 1
EN
erling