At Kavlifondet (Q-meierienes eiere) sin kampanje, "Vær den som gjør det" havner på melkekartongene. Eksempelvis Irene B. Elgens fire konkrete grep som kan snu noens hverdag (https://gjordet.no/fire-konkrete-grep-som-kan-snu-noens-hverdag/ ). Det kan bidra til bedre skoledag for veldig mange elever!

Comment icon 0
HF
hefra