Foreslår at man - i tillegg til bra design - har med f.eks hygieneråd/Røde Kors sine koronavettregler: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/

Kommentarer til idéen

Tenkte akkurat det samme selv! Kanskje også nummer til hjelpetelefon til barn og unge?

- LeneK, 21. mar. 2020
Rapporter innlegg
Comment icon 1
HA
HMA