Samle alle barne yougher i en kartong med blanning lism og selge dem sånn i butikker til familier så bruker dette mer en en gang om dagen passer veldig bra til barnehage skole og hjemme:)

Comment icon 0
Siv_pappa@outlook.com