1. oktober åpner Landbruksdirektoratet opp for at de som eier melkekvote kan registrere hvilket foretak som skal produsere på kvoten neste år. Registreringsfristen er 1. november. Denne registreringen erstatter tidligere søknader om utleie av melkekvote og søknader tilknyttet samdrifter. Dette er nytt i år så vi er opptatt av at flest mulig skal få med seg denne informasjonen.

Innlogging til registreringsskjemaet og informasjon om disponering av grunnkvote finner dere her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/disponering-av-grunnkvote

Bilder til saken: