Søknadsfrist for del 1 av av søknad om produksjons- og avløsertilskudd, er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknad kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen. Søknadsfrist for del 2 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd, er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ta kontakt med Håkon eller Solveig, dersom du har behov for hjelp i forbindelse med dyrestatus eller lignende.  

Mer info hos Landbruksdirektoratet.

Bilder til saken: