Søknadsfrist for del 2* av søknad om produksjons- og avløsertilskudd, er 15. oktober, med telledato 1. oktober.Søknad kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen. Utbetalingen vil imidlertid reduseres med 1000 kroner for hver dag som er gått etter søknadsfristen. Når søknaden er levert, kan du endre opplysningene i søknaden fram til 29. oktober (ved del 2). Ta kontakt med Håkon eller Solveig, dersom du har behov for hjelp i forbindelse med dyrestatus eller lignende.  

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd pr. år. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. 

Tidspunkt for utbetaling

Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2020 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2020, er planlagt i uke 7 i 2021.

Bilder til saken: