Innsending av prøver
Vi ber om at det planlegges i god tid før frist for ny prøve går ut slik at produsenter ikke står i fare for å miste status. Og husk - Gyldighet av status er 410 dager
OBS: –Pga. juleferie er absolutt siste frist for innsending av prøver 5. desember.

Gratis analyse ut 2020
Vårt håp er at det vil motivere enda flere til å foreta prøvetaking og derfor jobber vi hardt med kunne tilby gratis analyse i 2021 også. Vi skal klare å tilby gratis undersøkelse i første del av 2021, men må komme tilbake til hvordan dette blir siste del av neste år.

Veterinærer/produsenter må skaffe utstyr selv
Speneprøveglass kan bestilles gjennom Q-meieriene, mens blodprøveglass (4ml m/rød kork) må bestilles gjennom veterinæren.

Prøvetaking - Noen korte retningslinjer
• 4 individer
• Aldri ta prøver av innkjøpte dyr, de MÅ være født i besetningen
• Melk – velg 1.laktasjonskyr
• Blod – kalv/ungdyr må være minimum 6 mnd gamle

 

Bilder til saken: