Bakterier finner vi overalt, men de trives best i fuktighet og varme. Bakterier er både venner og fiender. De fleste bakterier er livsviktige for livsprosessene i naturen, selv om enkelte av dem kan fremkaller sykdom hos planter, dyr og mennesker. Dette skjer ved at de produserer giftstoffer eller bryter ned celler og vev. Noen av bakteriene som kan forekomme i kumelk kan være farlige for mennesker. 

Q-Meieriene har strenge regler for hvor mye bakterier melka kan inneholde. 

Alle tankbiler med melk blir analysert for bakterieinnhold før inntapping på meieri. Er bakterieverdi over 200 000 på samleprøven av tankbilen så sjekker vi videre på alle bilens kammer. Når vi får høyt utslag på bakterier analyserer vi også alle leverandørprøvene på det lasset og finner ut hvilken bonde som har levert melka med høyt bakterieinnhold. Kammer over 600 000 blir destruert og bonde får ikke betalt for leveranse. Er bakterieverdi over 2 millioner får vedkommende straff etter gjeldende kvalitetsregelverk (bot).

Bakterier formerer seg normalt ved celledeling som skjer ganske raskt. Hos noen bakterier kan dette ta bare 20 minutter, noe som betyr at vi får en dobling av bakterier for hvert 20. min som går (to bakterier etter 20 minutter, fire etter 40, åtte etter en time, 64 etter to timer, 512 etter tre timer) Formeringen kan altså skje ganske raskt.

Alle bakterier, virus eller parasitter kan komme over i melken under melkingen. Disse kan da gi utslag på en bakterieprøve. Mikrobene kan for eksempel komme fra en infeksjon i juret, fra sår på spenene eller fra kuas avføring. Men oftest kommer det av dårlig kjøling i melketank eller dårlig vask/renhold i rør, melkeanlegg, melketank o.l. Melkerester/belegg kan også være grobunn for bakterier.

Dersom du som melkeprodusent har utfordring med bakterier kan du sjekke:

 • Er temperatur på tank ok?
 • Har det vært kjølefeil på melketank/glemt å skru på?
 • Tomt for vaskemiddel til melketanken?
 • Dårlig kapasitet på varmtvannsbereder/for lav temperatur?
 • Har det vært strømstans?
 • Er jordfeilbryter slått ut på melketank eller el-anlegget?
 • Sjekk visuelt inni tanken for å se om den ser rein ut
 • Lenge siden sist service på melkeanlegg/robot? Gamle pakninger, slanger og spenegummi?
 • Belegg i rørgate/organ/melkekrukke/spenegummi? Falsk luft?
 • Rengjøring av kondensator/radiator for raskere kjøling (spesielt varme dager)
 • Dyr med akutt jur infeksjon?

Etter leveranse av unormal melk skal det alltid tas ekstraprøve før ordinær henting starter igjen.