I slutten av 1950-årene var det få som trodde på et norsk olje- og gasseventyr. I et brev til Utenriksdepartementet i februar 1958 skrev Norges Geologiske Undersøkelse :«Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»

Juryen for Ferdprisen: Samson Sørtveit,Ferd – Eva Hcel,Ferd – Jan Ivar Rønning,Ferd, meg – Tone Furan,Elopak

Hvem skal lage gull av gråstein?

I dag er det er mange som snakker om hva vi skal leve av etter oljen, da høres det ut som det er lenge til vi ikke vil ha olje- og gassvirksomhet i Norge. Men behovet for omstilling er her , sier Statsministeren. Tre stikkord for omstilling gjelder, sier hun: ”grønt”, ”smart” og ”nyskapende”. Jeg for min del vil si at det blir verken noe ”grønt”, ”smart” eller ”nyskapende” , uten at vi heier frem HVEM som skal stå for omstillingen: ENTREPRENØRENE.

Jeg har møtt morgendagens entrepenører

Er ikke entreprenørskap ”risikabelt” da? Entreprenørskap er ”risikabelt” bare fordi så få av de såkalte entreprenører vet hva de driver med. Entreprenører som lykkes holder seg til elementære, velkjente regler og målrettet innovasjon. Derfor er det nødvendig å undervise og trene entreprenørskap i skolene, slik Ungt Entreprenørskap legger opp til.

Innovasjon er entreprenørenes instrumentet. Det finnes ikke noe i naturen som kan kalles ”ressurser” før man har funnet noe å bruke det til og som dermed gir økonomisk verdi. Før det er enhver plante bare et ugress og ethvert mineral bare en stein. Entreprenørenes oppgave er å lage gull av gråstein.

Entreprenørskap er ikke alltid en medfødt egenskap

Mye tyder på at det å bli entreprenør kan læres. Forskning viser at elever som har drevet Ungdomsbedrift har 50% høyere etableringsrate enn andre.

I løpet av skoleåret har 11 077 elever i videregående skoler drevet Ungdomsbedrift. Elevene starter, driver og avvikler egne bedrifter med lærer som veileder og en mentor fra næringslivet. Entreprenørskapssatsingen er et samarbeid mellom mange aktører, og Ungt Entreprenørskap (UE).

Entreprenører må utvikles ikke avvikles.

Merk deg Ungdomsbedrifter som, Nordisk Kalesje UB, Safe Sound UB, DinDeltid UB, Dfive UB, KnaskeKompis UB, Guardian UB, Enklere Fjøs UB, Del middag UB, Westtip supplies UB, Trashlock UB, Vaktlær Økoegg UB, og Smartfood UB. Flere av disse vil snart utvikle seg fra Ungdomsbedrift (UB) med stort verdiskapningspotensial til aksjeselskap (AS) med stor verdiskapning.

Ungdomsbedriftenes forretningsplaner tok nattesøvnen fra meg

Mitt Twitter-engasjement sørget for at jeg ble invitert av @UE_Norge, @KineNorheim og @wenchewar (Wenche Wærner) til å være med i juryen til @FerdOwner (Joahn H. Andresen). Oppgave: hvilken Ungdomsbedrift bør vinne Ferdprisen for størst verdiskapningpotensial?

Kl er 02.30 torsdag 30. april og jeg er fremdeles oppe. Om 5 ½ time skal jeg være på Lillestrøm Varemesse. Kl 08.00 starter jurymøtene for å kåre vinnerne i Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter. Jeg var altså oppe om natten for å lese forretningsplaner, sendt fra Ungdomsbedrifter over hele landet. 50 forretningsplaner ligger i en bunke foran meg. Forretningsplaner laget av 16-17 åringer, uten erfaring. Min første tanke var at jeg skulle sortere ut flesteparten, fordi jeg ikke forstod produktet eller konseptet. Men nei, forretningsplanene hadde ”McKenzie” form og kvalitet, og jeg måtte pent gjennomgå alle, fullt og helt. Min fordom til Ungdomsbedrifters evne til å prestere høy kvalitet på forretningsplanene, ga meg min velfortjente straff. Først kl 02.45 var jeg klar til å møte opp som et noenlunde objektivt jurymedlem, og det med en fornyet ydmykhet i forhold til hva Ungdomsbedrifter kan prestere.

50 forretningsplaner – tre vinner premier for beste verdiskapningspotensial

7 innovasjoner som forenkler ditt liv

Da jeg spurte Ungdomsbedriftene om hvordan de fikk ideén , sa de: ”Jeg arbeidet på en bedrift om sommeren og da så jeg et problem ….” eller ”Søpla til naboen blåste stadig vekk inn på vår eiendom ….” Ungdomsbedriftene tok altså tak i hverdagslige problemer, skapte løsninger og satt disse inn i et kommersielt perspektiv. Helt supert! Omtrent som å høre Steve Jobs i Apple fortelle om sine innovasjoner. Her har du noen smaksprøver:

Nordisk Kallesje UB – Kragerø:
”Denne ideen kom egentlig fra klar himmel da vi var på Bondens marked for å skaffe egenkapital tidlig i entreprenørskapsfaget. Her opplevde vi at det begynte å regne og det var da vi så en rullestolbruker som selvfølgelig ble våt. Dette var vår kommende mentor Wenche Lønnerød. Hun hadde på seg nettopp hva NAV mener dekker dagens behov, en regnponcho”. http://nordiskkalesje.org/

Anna Torp, Jonas Ramberg og Benjamin Torp fra Nordisk Kallesje UB

DinDeltid UB – Trondheim: ”Hvert år kommer det ca 8.000 studenter hit til sudenthovedstaden, med ønske om å jobbe kombinert med studiet. DinDeltid har funnet et hull i markedet for ledige stillinger i Trondheim. Vårt konkrete produkt er en app som utlyser deltidsjobber for studenter i Trondheim.” 

Dfive UB – Hammerfest”Vi har valgt til å sette sammen to produkter til ett, en tettsittende trenings t-skjorte med lomme til mobil.”

Til venstre: DinDeltid vant Ferdprisens 2. Premie: Julianne Strand og Hanne Burud Til høyre: Dfive: Heidi Sjursen,Rebekka Skog ,Solvor Ovrid

Guardian UB – Nøtterøy: ”Vi vil gjøre det mulig for eldresentre å slippe ut personene med demens, uten at de må bekymre seg for om de blir borte. Vår plan er å la personene med demens ha på seg egendesignede armbånd med innebygd bluetooth-sender.”

Enklere fjøs UB – Storsteigen: ”Egne erfaringer og utdanning gjør at vi kjenner bondens hverdag god og vi har oppdaget problemer som dette produktet løser. Milkbarholderen låser fast milkbaren og hindrer at kalvene knuffer seg i mellom om melken. Dette gjør at det blir mindre svinn og arbeid i forbindelse med renhold i fjøset.”

Til venstre: Guardian vant Ferdprisens 3. Premie : Erik Ullenrød,Anders Breie Olsen,Anders Bendik Aasebø og Jakob Holmen Johansen. Til Høyre: Håkon Bruseth fra Enklere Fjøs UB

Westtip supplies UB – Eid: Gjennom eigne erfaringer innafor næringslivet og bransjen har vi komet fram til eit nytt konsept av silkasse. Denne er mest kjend innan lakseindustri og fiskeoppdrett generelt. Vi har sørga for at dei tilsette på fiskeoppdretta får ein sikrare og betre kvardag på jobb og at friområda på båten er auka betraktelig.. Silkassa er tett og gjer at urein sjø og sjøsprøyt ikkje leger er eit tema. Den er mykje meir effektiv og sikrare enn dei som er no.”

Trashlock UB – Spjelkavik: ”Da vi skulle finne et innovativt, brukervennlig og nytt produkt, var det naturlig å ta utgangspunkt i et problem som oppstår særlig på vår kant av landet. Etter en lang og krevende idemyldring fant vi ideen vi var ute etter. Vil ville utvikle et produkt som forhindrer at søppelet faller ut av avfallsdunken.”

Trashlock UB vant NM for ungdomsbedrifter 2015. Bildet: økonomiansvarlige Vegard Hansen og oppfinnelsen til høyre

Her er Trashlock-teamet som vant NM for Ungdomsbedrifter 2015:

  • Iver: “Bedriftens organisator med klare meninger om mye og mangt. I tillegg har han et vinnerinnsinkt som gjør at han aldri gir seg i jakten på suksess.”
  • Vegard: “Han sover med tall og tabeller, og er svært viktig for å sikre god økonomisk oversikt og realistiske budsjett”.
  • Mathias :”Han kan selge hva som helst til hvem som helst”.
  • Kornelius:”Kommer fra en tømmerfamilie some er kjent for å improviser med kreative løsninger og gjennomtenkte detaljer”.
  • Glenn: ”Bedriftens datanerd. Noen sa en gang at det Bill Gates kan gjøre med en datamskin, kan Glenn gjøre med en kalkulator”.

Jeg har møtt morgendagens entreprenører!
Vi i Q jakter også smartere løsninger og produkter. Del dine ideer med oss, slik at vi sammen kan finne bedre måter å gjøre ting på.

Bilder til saken: