Vinterildsjel 2021

Følgende kriterier må oppfylles for å bli nominert: 

Ildsjelen må ha en tilknytning til et idrettslag, forening eller prosjekt. 
Ildsjelen kan ikke være heltidsansatt.