Q-Meieriene bruker melketanker fra Wedholms. Tankene er liggende fra 1200 til 12000 liter. Disse
tankene passer alle typer melkesystem. Tankene leveres med Argos kontrollsystem som effektivt
kontrollerer røring og temperatur. Alle funksjoner overvåkes og justeres via displayet. Alarmer
reagerer på avvik i systemet. God vasking av tank med dobbelt hode som garanterer at innsiden av
tanken blir perfekt reingjort. På alle tanker over 3000 liter leveres varmegjenvinning som kan varme
opp vann til 40-45 grader.

Det er viktig å sjekke at melken kjøles raskt ned, spesielt om sommeren når det er varmt ute. Følg
med på tiden melketanken bruker på å kjøle ned melka, og kontroller temperaturen på tanken. Det
er viktig med god ventilasjon i melkerommet for at tanken skal fungere optimalt.

En vanlig årsak til sen nedkjøling er møkkete radiator på tanken. Støv og smuss legger seg i ribbene
på radiatoren og isolerer gassen slik at nedkjølingstiden og energibruken øker.

Husk å sjekke radiatoren, dersom det er behov, kan kjøleribbene spyles forsiktig med varmt vann. La
vannet renne av før du starter tanken.

NB: ikke bruk høytrykkspyler og såpe!

Pass på at tanken tar inn riktig mengde såpe og at det er god temperatur på vasken.
Vasketemperatur under 50 grader reduserer effekten av vaskemiddelet.

Etter hver melkehenting, skal tanken undersøkes. Vær spesielt oppmerksom på om det begynner å
danne seg belegg innvendig i tanken. Dette er et tegn på utilstrekkelig vask, og kan føre til utslag på
bakterier og aerobe sporer i melka.

Vi anbefaler en kraftvask 3-4 ganger i året. Dersom du leverer sommermelk, er det en god regel å ta
en kraftvask på forsommeren for å forebygge mot sporer og bakterier. Det samme gjelder de som
setrer. For produsenter med høstkalving, anbefales det å ta flere kraftvasker før melkeleveransen
gjenopptas.

Kraftvask doseres på følgende måte:

 • Tank mellom 1200 og 1500 liter: ca. 1 liter kombi-vaskemiddel
 • Tank over 2000 liter: 1,5-2 liter kombi-vaskemiddel.

Det er også viktig at gummi og slitedeler på tanken skiftes etter leverandørens anbefalinger, for å
unngå at bakterier fester seg i sprekker/pakninger.

Vi vil også minne om at ved driftsomlegging der det blir behov for endring i tankstørrelse, skal
produsenttjenesten varsles i god tid.

Retningslinjer for erstatning og ansvar omkring melketank:

Produsenten har ansvaret for det daglige tilsyn med melketanken og evt. automatvasker, og
skal melde fra til meieriet så fort det oppdages funksjonssvikt.

Q-Meieriene overtar ansvaret og erstatter melk dersom to forutsetninger er oppfylt:

 1. Melding om kjøle-/driftsforstyrrelse må være gitt tidsnok til at feilen kan bli utbedret eller at
  mjølka kan bli hentet før kvaliteten blir redusert.
   
 2. Årsaken til driftsstansen må være teknisk feil ved melketanken. F eks er utkoblet motorvern, feil
  betjening e.l. ikke akseptable grunnlag. Det samme gjelder strømbrudd eller feil ved gårdens
  elektriske anlegg.
   

Melk som blir holdt tilbake på gården og som tilfredsstiller kravene i punktet ovenfor, godskrives i
avregningen, men belaster ikke brukets kvote.

Har du spørsmål som angår melketanken? Ikke nøl med å ta kontakt.

 • Produsenter tilknyttet Q-Meieriet på Jæren: Produsenttjenestens vakttelefon: 47 46 27 33.
 • Produsenter tilknyttet Q-Meieriet i Gausdal: Produsenttjenestens vakttelefon: 47 75 63 37.