Kontakt Q-Meieriene

Har du en tilbakemelding til oss eller noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet under. Gjelder det studentoppgave kan du lese mer her.

Sponsing

Q-Meieriene er en del av Kavlikonsernet som er eid av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. Overskuddet går til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Vi kan derfor ikke sponse arrangementer med økonomiske midler, men i enkelte tilfeller kan vi bidra med produktsponsing. Send inn søknadsskjema

Studentoppgaver

Vi mottar veldig mange henvendelser fra elever og studenter som ønsker å skrive skoleoppgaver om Q-Meieriene. Tusen takk!

Vi ønsker jo egentlig å hjelpe dere alle, men det har vi dessverre ikke kapasitet til. Når det nærmer seg eksamen og innleveringer eksploderer innboksen vår :)

Fyll inn vårt registreringsskjema under og fortell hva du ønsker å skrive om, så skal vi se om akkurat ditt skoleprosjekt blir valgt ut.