Kontakt Q-Meieriene

Har du en tilbakemelding til oss eller noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet under. Gjelder det studentoppgave kan du lese mer her.

Sponsing

Q-Meieriene er en del av Kavlikonsernet som er eid av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. Overskuddet går til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Vi kan derfor ikke sponse arrangementer med økonomiske midler, men i enkelte tilfeller kan vi bidra med produktsponsing. Send inn søknadsskjema