Jæren Produsentforening

Endre Nærland

LEDER

Telefon: 905 06 589

E-post: Endrenaerland@hotmail.com

Steinar Edland

STYREMEDLEM

Telefon: 926 57 876

E-post: steinar@edlandmaskin.no

Per Refsnes

STYREMEDLEM

Telefon: 938 68 275

E-post: per_refsnes@hotmail.com

 

Atle Tjåland

STYREMEDLEM

Telefon: 959 36 769

E-post: atle.tjaaland@gmail.com

Jan Ove Hole

STYREMEDLEM

Telefon: 932 00 366

E-post: Jani_holen@hotmail.com

Live Horpestad

1.Vara 

Telefon: 408 88 802

E-post: livebertheussen@hotmail.com

Produsentlaget i Q-meieriene avd. Gausdal

Knut Jarle Sylte

Leder, Sørdalen

Mobil: 901 45 043

E-post: knut@syltemaskin.no

Ole Anders Moldal

Leder, Norddalen

Telefon: 900 59 175

E-post: olanmold@online.no

Knut Sigurd Rødningen

Leder, Valdres

Telefon: 957 55 261

E-post: knroedn@online.no

Kontakt Q-gården

Har du en tilbakemelding til oss eller noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet under.