Jæren produsentforening

Endre Nærland

LEDER

Telefon: 905 06 589

E-post: Endrenaerland@hotmail.com

Frank Haugland

STYREMEDLEM

Telefon: 915 97 477

E-post: melkebonde@gmail.com

Nils Are Hatteland

STYREMEDLEM

Telefon: 905 06 694

E-post: nihatte@online.no

 

Trond Skogen

STYREMEDLEM

Telefon: 911 85 656

E-post: Frofisk@frisurf.no

Jan Ove Hole

STYREMEDLEM

Telefon: 932 00 366

E-post: Jani_holen@hotmail.com

Åsbjørn Tjemsland

1.Vara 

Telefon: 930 40 890

E-post: osbjtjem@hotmail.com

Jæren produsentforening

Knut Jarle Sylte

Leder, Sørdalen

Mobil: 901 45 043

E-post: knut@syltemaskin.no

Ole Anders Moldal

Leder, Norddalen

Telefon: 900 59 175

E-post: olanmold@online.no

Ole Morten Kolstadbakken

Leder, Valdres

Telefon: 416 32 829

E-post: kolstadbakken@hotmail.com

Kontakt Q-gården

Har du en tilbakemelding til oss eller noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet under.