Våre verdier

Hos utfordreren Q-Meieriene er forbruker sjefen. Vi lever av å lytte til dine brutalt ærlige tilbakemeldinger, fordi vi tror at det alltid finnes bedre måter å gjøre ting på. Sammen skaper vi de beste smaksopplevelser og de smarteste løsningene.

Historien om Q

Q-Meierienes historie er ikke bare en historie om melk og Skyr®. Det er en unik historie om konkurranse og nytenkning i et marked som tidligere var monopolisert.

Vanlige spørsmål

Her er svar på noen ofte stilte spørsmål om Q-Meieriene.   

Samfunnsansvar

Det er Kavlifondet som eier Kavlikonsernet som igjen eier Q-meieriene. Mens noe av overskuddet reinvesteres for å styrke og utvikle konsernet, brukes resten til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Kavlifondet

Kavlikonsernet, som Q-Meieriene er en del av, er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse.

Klimapositiv 2030

Q-Meieriene tar miljøansvar i den daglige driften og arbeider aktivt og målrettet med å redusere belastningen på miljøet

Åpenhetsloven

Q-MEIERIENE AS - ÅPENHETSLOVEN - REDEGJØRELSE FOR 2023