Q-Meieriene og Kavlikonsernet har et helt unikt eierskap. Takket være Kavlifondet og forbrukerne – kan vi hvert år dele ut hele overskuddet fra salg av Q- og Kavliprodukter til gode formål. Det har vi gjort siden 1962.

Mesteparten av midlene går til landene der Kavli har produksjon, og noe til prosjekter i land i Afrika sør for Sahara og i Asia.

60 prosent av midlene går til humanitært arbeid. 30 prosent av midlene går til forskning på alvorlig sykdom som kreft, demens og ME. Ti prosent går til kultur, særlig til unge musikktalenter og til prosjekter som gir flere tilgang til gode kulturopplevelser.

Kavlifondets styre avgjør hvilke formål som mottar støtte. Styrets viktigste jobb er å sikre et godt, langsiktig perspektiv som resulterer i størst mulig overskudd til det beste for forbrukere, ansatte og gode formål i inn- og utland.

Dere ønsket å vite mer om det betydningsfulle arbeidet dere var med på å støtte ved å kjøpe Q-melk. Vi lanserte da melkekartongkonseptet "Melk med mening" på 1.75 liters melkekartongene. Høsten 2016 ble to nye prosjekter omtalt. Dette var småskala entreprenører støttet av Self to Self Economic Development Association i Etiopia og kvinnelige bondekooperativer støttet av FOKUS i Uganda.