Ansvar og personvern på Kavli og Q-Meierienes nettsteder

Immaterielle rettigheter

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter og tilhører enten O. Kavli AS eller brukes under lisens av O. Kavli AS.

Du kan laste ned eller skrive ut utdrag fra dette nettstedet for personlig bruk. Forutsatt at du anerkjenner opphavsretten til O. Kavli AS kan du også opprette ytterligere kopier til enkelte tredjeparter for deres personlig bruk. Du må alltid oppgi kilden til materialet.

Innholdet på O. Kavli AS nettsteder kan ikke distribueres eller kopieres for kommersielle formål uten tillatelse fra O. Kavli AS.

Lovvalg og jurisdiksjon

Enhver tvist som springer ut av eller er relatert til denne nettsiden og som ikke kan løses i minnelighet skal behandles etter norsk rett og av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Personvern

Når du bruker våre nettsider, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

O. Kavli AS IT-avd. er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

 1. 1.        Behandlingsansvarlig

O KAvli AS markedsavd. har det daglige ansvaret for O. Kavli AS nettbaserte behandlinger av personopplysninger på våre nettsider, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten og så videre. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Keyteq AS er O. Kavli AS’ databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. Leverandøren benytter underleverandører til å utføre databehandleroppgaver.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun O. Kavli AS og Keyteq AS med underleverandører som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom O. Kavli AS og Keyteq AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 1. Informasjon registrert av oss

O. Kavli AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre hjemmesider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler først inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Verktøyet er satt opp slik at informasjonskapsler ikke benyttes. Vi respekterer også innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

 1. 3.        Informasjon oppgitt av bruker

Informasjonen du frivillig oppgir i forbindelse med konkurranser, bestillinger og annet (som kan inkludere ditt navn, selskap, adresse og kontaktdetaljer som telefonnummer, e-postadresse eller faks nummer) behandles i henhold til personopplysningloven.

 1. 4.        Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt. Vi har omfattende rutiner for sletting og anonymisering. Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i to år. Hvor fort opplysninger slettes kan variere.

Personopplysninger i forbindelse med konkurranser slettes etter at konkurransen er avsluttet, med mindre du aktivt har samtykket til noe annet. Dersom du har sendt oss en e-post vil vi bruke denne til å svare på din henvendelse. Så snart vi har behandlet forespørselen din, kan dine opplysninger lagres i en begrenset periode for interne administrative formål slik at vi kan føre en oversikt over hvilke typer og antall henvendelser vi mottar gjennom nettstedet. Personopplysninger i forbindelse med bestillinger tas vare på i O. Kavlis AS’ arkiv, med mindre annet er avtalt. O. Kavli AS overleverer ikke personopplysninger til tredjepart.

 1. 5.        Informasjonskapsler

En cookie (informasjonskapsel), enten midlertidig eller vedvarende, er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Vanligvis bruker nettsteder en cookie til å forbedre din brukeropplevelse (raskere visning av sider) og ved innlogging

Når du besøker et O.Kavli AS nettsteder lagrer vi både midlertidige og vedvarende cookies på din datamaskin. Midlertidige cookies lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes til å din brukeropplevelse (raskere visning av sider) og ved innlogging. Vedvarende cookies lagres på din datamaskin for en viss tidsperiode (90 dager til 12 år). O.Kavli AS bruker disse til å forbedre din brukeropplevelse og å oppdage Javascript-egenskaper.

Unngå cookies

Dersom du ikke ønsker å akseptere bruk av cookies, kan du tilpasse innstillingene i din nettleser (ofte under Internett valg) til å automatisk avvise cookies eller til å informere deg hver gang et nettsted vil lagre en cookie. Vennligst legg merke til at om du velger å automatisk avvise cookies, vil ikke alle funksjonaliteter på O.Kavli AS nettsider være tilgjengelige for deg.

Sletting av cookies

Du kan også slette cookies som har blitt lagret på din datamaskin. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette

Cookies som oppdager JavaScript-egenskaper

For å få tilgang til alle funksjonene på et nettsted, bør nettleseren din være satt til å tillate JavaScript. Dersom det ikke er tillatt i din nettleser vil du se en modifisert utgave av nettsidene. Innstillingene for nettleseren finner du oftest under Verktøy/Innstillinger i menyen på nettleseren din.

Samtykke i bruk av cookies

Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere cookies, samtykker du i at O.Kavli AS bruker cookies når du besøker våre nettsider.

Oversikten under forklarer informasjonskapslene vi bruker, hvorfor og hvor lenge de varer:

Eksempel på oversikt:

 • Informasjonskapsel: First party
 • Navn: has_js.
 • Fjernes etter: Ved exit fra hjemmeside.
 • Formål: This cookie helps the website understand browser Javascript functionality.
 • Informasjonskapsel: Third party: Google Analytics
 • Navn: _utma, _utmb, _utmc, _utmz.
 • Fjernes etter: 30 min - 2 år
 • Formål:These cookies are used to collect information about how you use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form.
 • Informasjonskapsel: Third party: Pardot
 • Navn: Visitor_id, pi_opt_in, pardot.
 • Fjernes etter: 10 år
 • Formål: These cookies are used to remember your preferences when you return to the site, such as form field values. We use the information to improve the user experience. The cookies collect information in an anonymous form.

 

Slik administrerer du informasjonskapsler/cookies

 

 1. 6.        Søk

O. Kavli AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet […]. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene

 1. 7.        Hvilke rettigheter har den registrerte

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. O. Kavli AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av O. Kavli AS’ systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger O. Kavli AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 1. Hvordan sikres opplysningene?

O. Kavli har alminnelige sikkerhetslogger i sine fagsystemer og sikkerhetsansvarlig ansvaret for dette delegert. Det er de ansattes bruk av fagsystemet som blir registrert her. Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

Det rettslige grunnlaget for slike logger er kravet om logger i personopplysningsforskriftens §§ 2-8 og 2-14, samt personopplysningslovens § 8 f), for å ivareta virksomhetens sikring av andre informasjonsverdier enn personopplysninger.

 1. 9.        Kontaktinformasjon

E-post: info@q-meieriene.no

Telefon: 80030338

Postadresse: PB 7360, 5020 Bergen