Visste du at melk er en ypperlig kilde til flere viktige B-vitaminer?

B-vitaminene er vannløselige, noe som gjør at vi er avhengig av et kontinuerlig inntak gjennom maten vi spiser. De fleste B-vitaminene vil på ulike måter være involvert i energimetabolismen og dermed være avgjørende for en normal forbrenning og energinivået i kroppen, inkludert hjernen. Noen B-vitaminer er også viktig for den kontinuerlige DNA-produksjonen som skjer i kroppen og dermed normal celledeling. 

-  B12 (kobalamin): er viktig for DNA-produksjonen og dermed celledelingen i kroppen. Ved manglende inntak er celler som deler seg raskt spesielt utsatt slik som blodceller og slimhinner i tarmsystemet. Også nerveceller kan være utsatt ved B12-mangel.  

I motsetning til de andre B-vitaminene som finnes både i animalske og vegetabilske varer, finnes B12-vitaminet kun i matvarer fra dyreriket. Opptaket i tarmsystemet skiller seg også fra de andre B-vitaminene ved at det er avhengig av fordøyelsesenzymer i magesekken (pepsin) for å få frigjort B12-vitaminet fra proteinene de kommer med i maten. Deretter blir det bundet til et nytt hjelpeprotein produsert i magesekken (intrinsic factor), som bidrar med transport og opptak av B12 lengre nedover i tynntarmen. Denne opptaksmekanismen kan være en utfordring for de som har operert i magen/tarmen, noe som gjør at de må ha ekstra tilførsel av dette vitaminet i etterkant. 

Siden B12 bare finnes i animalske varer vil det også være en utfordring for vegetarianere og veganere å få i seg tilstrekkelig av dette vitaminet. 
Gode kilder til B12: du finner et høyt innhold i lever og sjømat, men også melk, egg og kjøtt er gode kilder. 

Verdt å vite: Mangel på B12 kan medføre redusert oksygentransport i blod (megaloblastisk anemi), tidlig hjertesykdom, mental retardasjon, samt opphoping av avfallsstoffer i kroppen som kan medføre flere uønskede tilstander og i verste fall ha dødelig utfall. 

- B2 (riboflavin): er viktig for kroppens energimetabolisme (energiomsetning), inkludert for optimal energimetabolisme i hjernen. I tillegg er B2 kofaktor (medhjelper) for at viktige enzymer kan gjøre jobben sin. Vitaminet er også involvert i antioksidantforsvaret i kroppen, som beskytter kroppen mot eksempelvis frie radikaler. 

Ved for lavt proteininntak, øker utskillelsen av riboflavin og dermed øker også behovet for dette vitaminet. 
Gode kilder til riboflavin er for eksempel: melk, egg, brunost og makrell. 

Verdt å vite: riboflavin som tilføres matvarer, tilsettes som et gult fargestoff og har E-nummer (E101). 

B9 (folat): også omtalt som folinsyre. Viktig i syntese av DNA/RNA og dermed for normal celledeling, og som kofaktor (medhjelper) i flere enzymatiske reaksjoner. 

Mangel på folat kan føre til nedsatt DNA-produksjon, som gir redusert celledeling. Nydannelse av celler som deler seg raskt, som røde blodceller, er spesielt utsatt. 

Gode kilder til folat er: brokkoli, spinat, grønnkål og rosenkål, lever, peanøtter og bønner. Melk, kjøtt, fisk og fugl, inneholder også folat. 

Verdt å vite: Folatmangel er kjent å kunne medføre nevralrørsdefekt (ryggmargsbrokk) i fosterutviklingen. Av den grunn er det ekstra viktig med nok folat hos gravide. 

- B3 (niacin eller nikotinsyre): Melk inneholder en liten mengde niacin (B3), men mer tryptofan som også kan omdannes til niacin i en viss grad. På den måten regnes også melk som en kilde til niacin. 

Niacin er forløper til viktige komponenter (for eksempel NAD) som har betydning for energiomsetningen i kroppen. Niacin inngår blant annet i nedbryting av karbohydrater, protein og fett, og videre i produksjon av energimolekylet ATP. Energimolekylene er viktige for at kroppen skal kunne bygge molekyler (anabole prosesser) og utføre muskelarbeid. I tillegg har niacin via NAD en viktig funksjon i DNA-produksjonen (transkribering og stabilisering av DNA) . 
Gode kilder til niacin er for eksempel: kjøtt, fisk og nøtter. Til tross for relativt små mengder niacin i meieriprodukter og egg, regnes de likevel som aktuelle kilder fordi de inneholder mer tryptofran som også kan omdannes til niacin.  

Verdt å vite: niacinmangel er kjent å kunne gi sykdommen Pellagra. Pellagra innbefatter pigmentert hudutslett, diaré, demens og i verste fall død. Andre symptomer ved denne sykdommen kan være angst/depresjon, søvnløshet, desorientering og hallusinasjoner.