AR.jpg

Denne idéen mot matsvinn handler om å gi butikkene en ny struktur, og forbrukerne en ny måte å handle på.

Enkelt forklart blir produkter som har kortere holdbarhetsdato plassert på et rullebånd. Båndet forlfytter seg et steg for hver dag som går. Dette skjer før butikken åpner, så det ikke er fare for bevegelige deler.

Ettersom produktet nærmer seg utgangsdatoen, så vil prisen bli justert ut ifra hvor mange dager som er igjen. Da kan de som enten har lite penger eller de som er fokusert på matsvinn, på en enkel måte finne produkter som har igjen få dager av datoen. Når produktet har igjen ca. 1 dag eller mindre så vil det siste steget av båndet kjøre det ut av kundeområdet og tilbake til varelager, hvor det kan kjøres direkte til for eks. matsentralen. Da vil produkter som ikke ble kjøpt kunne sendes videre.

Problemet med idéen er å prøve og endre strukturen og varekapasiteten til butikkene. Med mange bånd ut i butikkene tenker jeg at det ikke er plass til like mange varer som i dag. Produsenter kjøper vareplassering, og endre hele det systemer blir sikkert et kaos. Men det hadde vært morro å fått noe sånt ut i butikkene. For da får jeg billigere produkter, samtidig som jeg og butikkene hjelper til å få ned matsvinn.

Comment icon 0
TA
Tonyaa