Konkurranseregler: 

 

Konkurranseregler – Norges beste leter etter Norges beste 

Arrangør: Q-Meieriene AS. 

Avtalen gjelder mellom: Q-Meieriene AS og kampanjedeltakere. 

Aksept av vilkår og betingelser: informasjon om kampanjen er en del av kampanjevilkårene. For å delta i kampanjen må man akseptere vilkårene. Arrangøren kan avslå deltakelse fra deltakere som ikke oppfyller vilkårene. 

KONKURRANSEPERIODE 
Fra 6. februar 2023 – til 6. mars 2023 

HVORDAN DELTA 
Du må være fylt 18 år, eller ha samtykke fra foreldre/foresatt. Deltakere må være bosatt i Norge. 
Ansatte og ansattes nærmeste familie i Q-Meieriene og O. Kavli kan delta, men ikke vinne premier. 
Deltakelse skjer på https://www.q-meieriene.no/. Det er ingen kjøpsbetingelser. 

For å delta må du eller dere sende inn en selftape, som du sender til oss på e-post til norgesbeste@kavli.no, innen 6 mars 2023. En gruppe ansatte hos Q-Meieriene og vårt reklamebyrå, vil etter konkurranseperiodens slutt, velge ut personer, lag eller lignende som anses best egnet ut ifra en totalvurdering basert på skjønn. De må kunne dokumentere at de er Norgesmester på en offisiell eller uoffisiell måte. De vil deretter bli personlig kontaktet. De må kunne stille på innspilling hver sin hele dag i 2023. Datoen avtales senere. De utvalgte godkjenner gjennom sin deltagelse å bli brukt i reklame for Q® Fersk Sjokolademelk. 

AVLØNNING 
Kandidatene vil få ett gavekort fra en dagligvarebutikk på ett års forbruk med Q® Fersk Sjokolademelk (verdi 3000,- nok) og en økonomisk godtgjørelse for medvirkning i reklamefilm for Norges Beste Q® Fersk sjokolademelk. 

KONTAKTINFO 
Du må oppgi ditt telefonnummer og adresse når du sender inn din selftape. Ved å akseptere disse konkurransereglene samtykker du i at Q-Meieriene kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med konkurransen. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. 

ANNET 
Deltakere som bryter konkurransereglene, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse. Q-Meieriene tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser. 
Kontaktperson: Pål Rasmussen, Brand Manager, Q-meieriene, epost: pal.rasmussen@kavli.no