Konkurranseregler i regi av Q-Meieriene

Arrangør: Q-Meieriene AS.

Avtalen gjelder mellom: Q-Meieriene AS og kampanjedeltakere.

Aksept av vilkår og betingelser: Informasjon om kampanjen er en del av kampanjevilkårene. For å delta i kampanjen må man akseptere vilkårene. Arrangøren kan avslå deltakelse fra deltakere som ikke oppfyller vilkårene.

KONKURRANSEPERIODE
01.1.2022-1.4.2022

HVORDAN DELTA

Du må være fylt 18 år, eller ha samtykke fra foreldre/foresatt. Deltakere må være bosatt i Norge.
Ansatte og ansattes nærmeste familie i Q-Meieriene og O. Kavli kan delta, men ikke vinne premier.
Deltakelse skjer på www.qmeieriene.no. Det er ingen kjøpsbetingelser.

Deltakelse skjer via quiz på Q-Meierienes nettside.

VINNERE:

Vi trekker ut 10 ulike vinnere. Deltakere kan kun vinne 1 gang.

Vinnere vil få tilsendt premie i posten til oppgitt postadresse.

Personvern :

Du må oppgi ditt navn, epostadresse og adresse når du registrerer deg for å delta i konkurransen. Ved å akseptere disse konkurransereglene samtykker du i at Q-Meieriene kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med konkurransen. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

Annet

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse.

Q-Meieriene tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser.

Kontaktperson: Dag Gjertsen, produktsjef Q-Meieriene dag.gjertsen@kavli.no