Norsk konkurranse er livsviktig for den norske bonden, handelen og forbruker skriver Q-sjefen Kristine Aasheim i dette innlegget som stod på trykk i Nationen 22.november. 

Hvordan er Q-Meieriene en viktig del av løsningen for landbruk i hele landet?  
 

La oss avlive noen myter og heller fokusere på å gjøre «fløtekaken» større. Her har du fire (av mange) gode grunner til at Q-Meieriene er en viktig del av løsningen som også sikrer landbruk i hele landet.
 

  1. Gjennom å betale inn langt mer til PU-ordningen enn vi mottar

Prisutjevningenordningen (PU) for melk skal sørge for at alle melkeprodusentene i Norge får samme pris for melken. Q-Meieriene betaler gjennom avgiftene i PU-ordningen inn ca. 80 mnok mer til ordningen pr år enn vi får. Det vi får skal utlikne de strukturelle ulempene Q-Meieriene har som liten utfordrer sammenlignet med superdominerende Tine. Asbjørn Stensrud viser til at Q-konsernet, som han feilaktig velger å kalle oss, har mottatt kr 1,5 mrd. i støtte de siste årene. Men i samme periode har vi altså betalt inn kr 1,2 mrd. mer, altså totalt 2,7 mrd. Vi er altså ikke et Q-konsern, vi er en liten utfordrer med 2 meierier, 250 ansatte og 295 Q-bønder.  

  1. Gjennom å bidra til økt etterbetaling til bonden

Av de konkurransefremmende tiltakene går ca. 30% direkte til etterbetaling til bonden. Av Q sin andel av konkurransefremmende tiltak gikk ca. 50% direkte til Q-bøndene i 2021. At 295 Q-bønder får sin etterbetaling for melken betalt over PU betyr faktisk at Tine-bøndene fikk nesten 7 øre mer pr liter melk i 2021. 

  1. Gjennom å gjøre Tine bedre

Hvorfor er konkurranse livsviktig for Tine? Mer konkurranse er bra for alle, og mer konkurranse i meierisektoren betyr at Tine kan komme til å miste enkelte markedsandeler, men det kan også bety vekst for alle. Det å gå fra 100% til 80% markedsandel føles sikkert brutalt, men Tine har fortsatt i de fleste segmenterer over 80% markedsandel. I de siste 25 årene med konkurranse har Tines omsetning gått fra kr 10 mrd. til kr 25 mrd. Det er faktisk Tine som har tjent mest på konkurransen. Siden Synnøve Finden omsetter for kr 1,5 mrd. og Q-Meieriene for kr. 2 mrd., så er bare veksten til Tine nesten 5 ganger større enn konkurrentenes totale omsetning. Tine har aldri solgt mer eller tjent mer!

  1. Gjennom forbrukerdrevet innovasjon på norsk melk øker produksjonsgrunnlaget

Melkevolumet totalt i Norge har vært stabilt på 1,5 mrd liter i mange år, mye drevet at innovasjon på norsk melk. Det hadde ikke vært Skyr® i Norge eller yoghurt på små og store poser, om ikke Q tok utfordringen fra fansen. Det hadde heller ikke vært noe konkurranse om å utvikle den letteste rømmen eller D-vitamin melk, om ikke Q utfordret og gikk først. Q sin drivkraft er å alltid utfordre det etablerte for å hele tiden gjøre produktene mer relevante og skape vekst som faktisk gjør «kaken» større. Vi er overbevist om at uten den innenlandske konkurransen på norsk melk ville vi hatt langt høyere import og EMV andel på meieri i Norge, det ville være et tap for det hvite gullet – den norske melken.

Oppsummert så støtter Q-Meieriene PU-ordningen og har vært en svært viktig bidragsyter til ordningen siden monopolet ble oppløst for over 25 år siden. Q er med på å legitimere hele landbruksregimet vi har i Norge, og vi har vært en garantist for målprisuttak, opprettholdelse av kvoter, økt etterbetaling til den norske bonden og landbruk i hele landet. 

Alle sier de vil ha konkurranse på norsk melk, men dessverre mener ikke alle dette. Vi i Q oppfordrer likevel til å sammen finne de gode løsningene som nettopp sikrer muligheten for sunn og god konkurranse på norsk melk, til det beste for forbruker, den norske bonden og meieriaktørene. Bare gjennom konkurranse kan vi sikre de landbrukspolitiske målsettingene.

Bilder til saken: