Q-Meieriene eies av Kavlikonsernet. Konsernet er eid av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. Hele overskuddet vårt går til Kavlifondet, som deler ut midler til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. 

Verdiskapning for gode formål

Det er Kavlifondet som eier Kavlikonsernet som igjen eier Q-Meieriene. Mens noe av overskuddet reinvesteres for å styrke og utvikle konsernet, brukes resten til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Kavlifondet i nyere tid

Kavlifondet har den siste tiden gått i gjennom en spennende utvikling. Fra å tradisjonelt støtte små og store prosjekter, satser Kavlifondet nå mer på langsiktige prosjekter. Dette gjør at Kavlifondet kan øke effekten av støtten til viktige humanitære formål og etterlate et klart ”avtrykk”. Med den nye strategien åpnes det også opp for tettere og mer langsiktige samarbeid med mottakerne.

Les mer om Kavlifondet

Klima og miljø

Q-Meieriene tar også samfunnsansvar i den daglige driften av konsernet. Konsernet arbeider aktivt og målrettet med å redusere belastningen på miljøet, blant annet hva gjelder energiforbruk, energikilder, emballasje og råmaterialer.

 I Q mener vi at det alltid finnes bedre måter å gjøre ting på. Derfor er vi mer opptatt av hva vi skal gjøre fremover, enn det vi allerede har gjort. Vi elsker å utfordre, og det er derfor vi har bestemt oss for å ikke bare bli klimanøytrale, men klimapositive innen 2030. 

Produkter

Som leverandør av matvarer har Q-Meieriene et ansvar for å bidra til et sunt og variert kosthold. Vi tar derfor hensyn til helseaspektet ved utvikling av nye og eksisterende produkter. Som næringsmiddelprodusent, har Q-Meieriene også et betydelig ansvar for å levere trygg mat. Det betyr at arbeidet med kvalitet og matvaresikkerhet har svært høy prioritet i hele organisasjonen – og kontinuerlig utvikles videre.

Varsling

Kavli og Q-Meieriene strekker seg etter å opprettholde et åpent forretningsklima, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som påvirkes av selskapet vårt. Ansatt og samarbeidspartnere spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

Varsling gir alle ansatte og samarbeidspartnere en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og regler. Varslingsløsningen vår er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes og det offentliges tillit til oss.

For mer og for å opprette varsling se https://report.whistleb.com/Kavli