Radioaktive utslipp i Europa har hendt før og kan hende igjen. Risikoen øker med krigen i Ukraina. Det er lurt å tenke gjennom hva du bør gjøre i en slik situasjon. Enkle grep kan ha stor effekt!

Et radioaktivt utslipp følger værsystemene og kan treffe Norge som radioaktivt nedfall. Et nedfall vil inneholde ulike typer radioaktive forbindelser. Noen blir raskt brutt ned til ufarlige stoffer. Andre kan skape problemer over lang tid, slik vi så etter Tsjernobyl. Nedfall drysser ned over land som usynlig støv, og forurenser jord. Dyr som beiter på forurensede områder vil oppta radioaktive stoffer i melk og kjøtt.

Et utslipp kan bevege seg sakte, og vi kan ha tid til å gjøre viktige forebyggende tiltak før nedfallet når Norge, og mens det pågår. Du bør:

  • Ta inn dyr. Både melkebesetninger og slaktebesetninger bør tas inn hvis mulig. Innendørs er de godt beskyttet mot nedfall. Det kan være nødvendig å holde dyra inne over lengre perioder.
  • Dekk til fôr som er ute og ubeskyttet. Rundball er godt beskyttet mot nedfall. Flatsilo må dekkes til med presenning. Ta gjerne inn fôr for flere dager om gangen for å begrense tiden det er nødvendig å være ute under nedfallet.
  • Ventilasjon til tankrom og fjøs bør skrus av/reduseres om mulig mens nedfallet foregår. Lukk vinduer og dører.
  • Tenk over vannkilden din. Takvann er utsatt for forurensning. Dersom du har takvann, skal nedløpet til cisternen kobles av for å unngå forurensning ned i cisternen. Drikkevann fra brønn, overflatevann eller kommunal vannkilde er ikke utsatt for forurensning, og kan brukes som vanlig.

 

Mattilsynet vil samarbeide med meieriet om prøvetakingsregime for å bekrefte at melk er trygg, og komme med pålegg om tiltak der det er nødvendig.

På lengre sikt vil Mattilsynet pålegge ulike tiltak for å kontrollere og sikre at grenseverdier for radioaktivitet blir møtt. Tiltak vil være nedforing (å gi dyr som har beitet på forurenset for, rent for frem til slakt), tilsetningsstoffer i fôr som binder radioaktivitet, og prøvetaking.

Bilder til saken: