Sjåførene våre har ofte utfordrende dager om vinteren med glatte gårdsveier og gårdsrom. Takk til dere som gjør dagene lettere for våre sjåfører med god måking og strøing!

Bilder til saken: