Fra 12. september kan eier av landbrukseiendom med grunnkvote registrere hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten for kvoteåret 2024. Registeringsfristen er 1. november. Flere detaljer på linken nedenfor.

Du kan nå registrere disponering av melkekvote for 2024

 

Bilder til saken: