Hvert år får de ansatte i Kavli og Q-Meieriene nominere de organisasjonene de ansatte selv ønsker skal få en førjulsgave. I år ble det delt ut til sammen 1,5 millioner kroner fra de ansatte til syv av «deres egne» organisasjoner.

På de tradisjonsrike julelunsjene på arbeidsplassene til Kavli og Q-Meieriene, som begge er eid av Kavlifondet, fikk de ansatte selv overrekke pengegavene.

Motivasjon for begge parter

- Det er muligheter som dette som motiverer meg til å gjøre jobben min bedre hver eneste dag. Å skape overskudd til gode formål står alltid i fokus og da kjennes det ekstra godt å kunne bidra til at en organisasjon jeg har stor tro på får muligheten til å satse enda mer, sier Katrine Hop, controller i Kavli.

Til sammen ble hele 38 ulike organisasjoner nominert av de ansatte i Kavli og Q-Meieriene, og av disse var det syv som ble stemt til topps av de ansatte.

Monika Røskaft, kvalitetsleder for Kavli Bergen hadde nominert 24/7-senteret, en ideell forening som forebygger sosial eksklusjon og isolasjon blant unge og eldre i Hordaland. I hennes tale fortalte hun hvordan leder for 24/7-senteret, Annette Lilletvedt sitt smittende engasjement hadde gitt inspirasjon til å nominere dem til årets ansattgave. Anette hadde tatt med seg to ungdommer som fortalte hvor viktig arbeidet til 24/7-senteret var for deres hverdag. Annette supplerte med å fortelle hvor viktig pengegaven var for organisasjonens videre arbeid.

- Takket være pengegaven fra Kavlifondet kan vi nå videreutvikle et konsept hvor ungdom kan hjelpe oss med å aktivisere eldre. På den måten får man mulighet til å selv være en hjelpende hånd til andre som trenger det, sa en engasjert Lilletvedt.

Styrket situasjon med ansattgaven

Stiftelsen ALS – Norsk støttegruppe var tilstede på årets julelunsj på Midtun i Bergen og tok imot pengegaven fra de ansatte i Q-Meieriene og Kavli.

Stiftelsen ALS norsk støttegruppes fremste formål er å fremme den norske forskningen på sykdommen ALS. Selger i Kavli og Q-Meieriene, Tor hadde en personlig grunn til at han hadde nominert foreningen:
- Jeg har opplevd ALS i nær familie. Det var hjerteskjærende. Forskning viser resultater, og jeg ønsket å gi dem mulighet til å fortsette dette viktige arbeidet.
Mona fra stiftelsen mottok gavesjekken, og fortalte hvor viktig slike bidrag var for at man kunne fortsette arbeidet. 

Åpenhet og nærhet

Foreningen for barnepalliasjon driver kontinuerlig informasjons-, kunnskaps- og opplysningsarbeid i barnepalliasjon, og er en viktig og etterspurt kompetanseformidler for helsepersonell. Gaven fra Kavlifondet skal bidra til at flere foreldre med alvorlig syke og døende barn får oppleve at en ekstrem livssituasjon kan bli en styrket situasjon. Senior designer i Kavli og Q-Meieriene hadde nominert Foreningen for barnepalliasjon:
- Jeg ønsket å nominere dem fordi jeg er opptatt av åpenhet. Natasha som leder organisasjonen valgte å hjelpe andre som trenger oppfølging og hjelp. Hun skaper åpenhet om et viktig tema som ikke snakkes så mye om – død blant barn og oppfølging av både barn og familiene rundt.
Natasha Pedersen fra Foreningen for barnepalliasjon fortalte en sterk og personlig historie om årsaken til opprettelse av organisasjonen, og hvordan deres arbeid gjør en forskjell. Natasha fortalte om organisasjonens ambisjon, og hvor viktig økonomisk støtte var i den sammenheng.

- Vi skal bli best på å ta bare på barna og familiene rundt de barna som er dødende. Vårt mål er å bygge et senter for barna. Vi skal følge opp barna, foreldre, søsken og besteforeldre i en svært sårbar tid. Blant annet på tilbudet om en ventesorgweekend, fortalte Natasha som hadde tatt med seg tidligere barne- og familieminister Laila Dåvøy, som er en viktig bidragsyter til arbeidet deres.

En betydningsfull dag på Jæren

- En betydningsfull dag for oss på meieriet, sier fabrikksjef på Q Jæren Jorulv Søbstad som sammen med sine kollegaer tok en pause fra julemelk-produksjonen og delte ut gaver Kreftomsorg Rogaland og Se meg – Barn som pårørende.

Se meg – Barn som pårørende Jobber for at barn og ungdom som opplever å være i sårbare livssituasjoner med sine nærmeste, skal bli sett og at deres stemme skal bli hørt i sin hverdag der de bor. De fokuserer på gode hverdagsøyeblikk til tross for at livet kan være svært krevende.

Kreftomsorg Rogaland er en ideell organisasjon og et kompetansesenter som i ti år har driftet på innsamlede midler, med det formål å yte profesjonell og lett tilgjengelig kreftomsorg for rammede barn og voksne, pårørende og etterlatte.

Mer hverdagsmagi

På Q-Meieriene i Gausdal hadde de meieriansatte disket opp med julelunsj og fikk dele ut til Voksne for Barn og Hjelpende hender. Førstnevnte er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for god psykisk helse og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. De driver tiltak rettet mot barn og unge selv, og til foreldre/omsorgspersoner og fagpersoner.

Hjelpende hender er en frivillig hjelpeorganisasjon for hjemløse, rusmisbrukere, enslige, småbarnsfamilier, eldre og andre som trenger litt hjelp i hverdagen.

Bilder til saken: