I det store datoeksperimentet har Q-Meieriene knust myten om at man ikke kan drikke melk som er gått ut på dato. Smakstesten viser at nordmenn ikke smaker forskjell på fersk melk, og melk som har gått ut på dato. 

Mest av alt viser den at en stor holdningsendring hos forbrukerne må til for å redusere matsvinnet, siden datoredselen sitter i hodet. Hva sier så ekspertene om resultatene fra Det Store Datoeksperimentet?

Sosiologen - vi kaster melken uten å undersøke den

I løpet av det siste året har én av tre (31%) kastet melk etter best før dato en eller flere ganger uten å undersøke melken. Annechen Bahr Bugge, sosiolog og forsker på mat- og spisevaner, er ikke overrasket over resultatene fra undersøkelsen og datoeksperimentet til Q-Meieriene.

- I Norge har matavfall økt med økende velstand. På femtitallet brukte vi ca 40 prosent av inntekten på mat, mens vi i dag ligger på 11-12 prosent. Man kastet mindre mat før i tiden fordi mat var dyrere, så velstandsutviklingen har ikke vært heldig sånn sett, sier Bugge.

I undersøkelsen var fire av fem enige i at både holdbarheten på melken har blitt bedre, og at vi kaster mer melk i dag enn for femti år siden. Hvorfor er det slik?

- Dagens forbrukere er veldig lydhøre, og følger datomerkingen slavisk! De har fra tidlig alder blitt vant til å følge instrukser fra foreldre, lærere eller samfunnet forøvrig. Vi må lære å stole mer på sansene våre, sier Bugge.

Smaksforskeren – det sitter i hodet

Asgeir Nikolai Nilsen er en av Nordens ledende smaksforskere og er leder av analysebyrået Alt Om Smak, som gjennomførte smakstesten. Han har forsket på smak i 18 år, og poengterer at testen vitenskapelig beviser at datoredselen sitter i hodet.

- Blindtesten viste at når respondentene bedømte melken for lukt, utseende, konsistens og smak egenskaper, var det ingen signifikante forskjeller på fersk, tre og fem dager utgått melk, sier Nilsen.

I andre del av eksperimentet fikk deltakerne servert de samme tre glassene, men denne gangen med informasjon om melken var fersk eller utgått på dato. Det deltakerne ikke visste var at melken de ble fortalt var fersk, egentlig var utgått på dato og vice versa.

-Når vi i andre del av eksperimentet fortalte respondentene hva de drakk, endret de svarene sine. De bedømte rett og slett den ferske melken som friskere, selv om det var melk der datoen var utløpt, sier Nilsen.

Hovedresultatene fra testen var altså at det var ingen signifikante forskjeller mellom fersk, tre og fem dager utgått melk. Men det var en effekt av informasjon.

Psykologen er enig

Psykolog Ragnhild Bang Nes er helt enig med smaksforskeren på at det sitter i hodet.

- Datoen på kartongen blir stående som et stoppskilt. Det sitter i hodet vårt for vi er ikke så rasjonelle som vi egentlig tror vi er, sier psykologen.

Flere av testpersonene innrømmet at hadde ikke datoen stått på kartongen hadde de drukket melken. Flere sa at melken som var over utløpsdatoen faktisk smakte bedre.

Bang Nes forklarer nærmere at vi mennesker bruker en lang rekke mentale snarveier i hverdagen for å gjøre daglige beslutninger.

- Dette gjør vi for å fungere raskt og effektivt og da tar vi ikke til oss detaljene. Vi er på autopilot og vi slår ut melken i vasken fordi det mentale stoppskiltet har fortalt oss det.

Bilder til saken: