I disse dager prydes de store melkekartongene med to av Kavlifondets prosjekter. Disse blir presentert under budskapet: Melk med mening. Slik får Q-forbrukerne et innblikk i hva de støtter ved å kjøpe melk fra Q-Meieriene.

Det var etter at forbrukere etterlyste informasjon om hva Q-Meierienes eier, Kavlifondet, brukte overskuddet til, at vi i Q-Meieriene bestemte oss for å fortelle mer om dette spesielle eierskapet.

Q-Meieriene eies i sin helhet av Kavlifondet, som deler ut alt overskudd som ikke reinvesteres i selskapet til humanitært arbeid, kultur og forskning. De to prosjektene som er omtalt på 1,75 liters kartongene, handler om opplæring, utdanning og entreprenørskap, noe som også står Q-Meieriene nært.

En entrepenør hjelper andre entrepenører

− Vi i Q-Meieriene kjenner oss godt igjen i prosjektene – det er innovative ildsjeler som har fått gode støttespillere i ryggen for å realisere sine drømmer. Det er fint å tenke på at overskudd fra entreprenøren Q hjelper en annen entreprenør i gang, sier Q-sjefen, Bent Myrdahl.

Høsten 2015 ble prosjekter fra Sør-Sudan, Bangladesh og Kenya presentert. Nå er det MyFarms opplærings- og entreprenørskapsprosjekt i Gambia og Sabonas utdanningsprosjekt i Zimbabwe som håper på oppmerksomhet fra norske melkedrikkere.

Eierskapet tydeligere frem

Fremover vil Kavlifondet og Q-Meieriene publisere reportasjer om prosjektene på nettsidene, Facebook og på Twitter slik at forbrukerne kan lese om Kavlifondets mange andre, gode prosjekter.

– Vi synes det er bra at eierskapsforholdet kommer bedre fram med denne flotte presentasjonen, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

 

Følg med på www.kavlifondet.no og på www.q-meieriene.no

Bilder til saken: