En helt ny undersøkelse viser at nordmenn ikke smaker forskjell på fersk melk, og melk som har gått ut på dato. Den dokumenterer også at datoredselen sitter i hodet.  En stor holdningsendring hos forbrukerne må til for å redusere matsvinnet.

 –Hvert år kastes det omlag 100 millioner liter melk i Norge. Vi ville undersøke hva som var årsaken til dette store problemet. Nå fikk vi endelig bekreftet svart på hvitt det mange har trodd. Nordmenn smaker ikke forskjellen på fersk og utgått melk. Fordommene sitter kun i hodet, sier Q-sjef Bent Myrdahl.

Resultatene kommer fra en ny forbrukerundersøkelse gjennomført av analysebyrået Alt Om Smak på vegne av Q-Meieriene. 107 respondenter ble invitert til å smaksteste seks forskjellige melkeprøver. Det de ikke visste var at flere av prøvene bestod av utgått melk.

– En slik undersøkelse har vi aldri hatt tidligere. Vi hadde en hypotese om at folk flest fokuserer blindt på datomerkingen, uten å stole på sansene sine. Eksperimentet viser at melk ofte er fullt drikkelig selv om den har passert «best før»-datoen. Flere likte til og med den utgåtte melken best, sier Myrdahl.

Folk kjenner ikke forskjell, men endrer svarene når de får informasjon om dato

Første del av eksperimentet var en blindtest, hvor deltakerne ble bedt om å vurdere egenskaper som smak, lukt og konsistens i tre glass med melk. Ett av glassene inneholdt fersk melk, de to andre hadde melk som var tre dager og fem dager over datomerkingen.

Asgeir Nikolai Nilsen er leder av analysebyrået Alt Om Smak som gjennomførte smakstesten. Han har forsket på smak i 18 år, og poengterer at testen vitenskapelig beviser at datoredselen sitter i hodet.

- Blindtesten viste at når respondentene bedømte melken for lukt, utseende, konsistens og smak egenskaper, var det ingen signifikante forskjeller på fersk, tre og fem dager utgått melk, sier Nilsen.

I andre del av eksperimentet fikk deltakerne servert de samme tre glassene, men denne gangen med informasjon om melken var fersk eller utgått på dato. Det deltakerne ikke visste var derimot at melken de ble fortalt var fersk, egentlig var utgått på dato. Og motsatt for den ene utgåtte melken.

-Når vi i andre del av eksperimentet fortalte respondentene hva de drakk, endret de svarene sine. De bedømte nå den ferske melken som friskere, selv om det var gammel melk, sier Nilsen.

Hovedresultatene fra testen var altså at det var ingen signifikante forskjeller mellom fersk, tre og fem dager utgått melk. Men det var en effekt av informasjon.

– Dette er oppsiktsvekkende, og viser at det er fordommer og informasjon som styrer valgene vi tar. Vi i bransjen må ta tak i dette for å få redusert matsvinnet, sier Myrdahl.

Holdningsendring kan gi mindre matsvinn

-Hvert år kastes det omlag 100 millioner liter melk i Norge. Det er like mye som produksjonen fra 14.000 kuer, sier Myrdahl.

Undersøkelsen viser at vi ofte lar oss styre av datomerkingen, uten å undersøke melken. Q-sjefen håper eksperimentet kan være starten på en holdningsendring blant forbrukerne, og slutte å bruke et datotall som et stoppskilt for å drikke melk.   

- Vi må endre holdningene våre, og bruke sansene til å vurdere melken. Dette er noe hele bransjen må ta på alvor. Husk at melken er «best før, men ikke dårlig etter», avslutter Myrdahl.

Om undersøkelsen

28. og 30. oktober 2017 ble det utført en forbrukertest av analysebyrået Alt om Smak og Q-Meieriene i Kristiansand, for å vurdere egenskapene til seks melkeprøver. 107 forbrukerne ble rekruttert gjennom lag og foreninger i Kristiansand, og i aldersgruppen fra 17-60 år. Forbrukerne måtte drikke melk for kunne delta i testen. Prøvene ble servert i blanke plastglass kodet med tresifrede nummer. De 6 prøvene i testen ble servert i randomisert rekkefølge slik at effekt av ulik drikketemperatur og smaksoverføring fra forrige prøve ble minimalisert. Først ble 3 prøver servert i randomisert rekkefølge til forbrukerne der ingen informasjon om prøvene ble gitt. Deretter ble 3 prøver med informasjon om melken var fersk eller utgått på dato gitt til forbrukerne. Under testen fikk ingen kommentere for andre hva de syntes om prøvene.

Forbrukerne fikk vann tilgjengelig til å skylle gjennom hele testen. Prøvene ble tatt ut direkte fra kjøleskap og helt opp i blanke plastkopper før servering. Ingen informasjon om produsent av melken ble gitt til forbrukerne.

Hovedresultatene fra testen var ingen signifikante forskjeller mellom fersk, tre og fem dager utgått melk. Men det var en effekt av informasjon. Fersk melk ble bedømt med lavere liking for utseende når det ble gitt informasjon om at denne var passert best før dato. For lukt fikk 5 dager gammel melk lavere liking enn den ferske melken når en fikk informasjon om at denne melken var 5 dager gammel. Den samme melken fikk høyere liking for lukt når den ble servert uten denne informasjonen.

Bilder til saken: