Gjennom kampanjen "Tips oss om en god sak" ga vi i Q-meieriene 500 000 kroner til vanskeligstilte i Norge via Kavlifondet. Kampanjen ble frontet på sosiale medier og melkekartongene våre julen 2014 og januar 2015.

Q-forbrukerne ble oppfordret til å sende inn tips om ildsjeler, frivillige, sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner eller foreninger som arbeider for at vanskeligstilte i Norge skal få en bedre hverdag.
 
Prosjektene som ble nominert måtte være ledet av ildsjeler, frivillige, sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner eller foreninger som arbeider for at vanskeligstilte mennesker i Norge skal få en bedre hverdag. Det skulle være mindre prosjekter, som ellers ikke får offentlig støtte eller har lett tilgang på midler. Da nominasjonslisten var komplett ble alle satt opp på stemmeseddelen til vårt årlige ansattevalg.

De ansatte i Q-meieriene trakk tre vinnere blant tipsene som kom inn gjennom kampanjen. Flere hundre organisasjoner og andre ildsjeler ble foreslått.

Tre vinnere

Vinnerne var Norges ME-forening, Ungdomsgruppen i Kreftforeningens treningsprosjekt Sjukt Sprek og Voksne for Barn som jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.
 For oss ansatte i Q-meieriene er det dette som driver oss hver dag; å skape overskudd til Kavlifondet som igjen kan hjelpe noen med å få det litt bedre.

Takker forbrukerne

De tre organisasjonene som fikk tildelt midler ønsker å takke forbrukerne som nominerte dem:

Voksne for barn:

«Vi vil gjerne takke alle som har stemt oss frem. Vi har mange udekkede behov hvor midlene vil få en god anvendelse – til beste for de minst 130.000 barna som lever i vanskelige familieforhold. Blant annet vil de tildelte midlene gå til å samle barn og unge i et nettverk.»     

Sjukt Sprek: 

«Sjukt Sprek ønsker å takke forbrukerne som nominerte oss i «Tips oss om en god sak»-kampanjen. Driften og fremtiden av prosjektet er sterkt avhengig av eksterne pengegaver, og pengene fra Kavlifondet vil komme prosjektet til stor nytte i tiden framover.»  

ME-foreningen: 

«Norges ME-foreningen setter stor pris på denne gaven og takker ydmykt alle som har nominert oss. Pengene vil komme godt med i arbeidet med å få større anerkjennelse og forståelse rundt sykdommen. Samtidig vil dette gi oss mulighet til å arbeide mer aktivt mot politikere og den biomedisinske forskningen.»

Bilder til saken: