Etter forbrukerinnspill lanseres nå de store melkekartongene fra Q-Meieriene med informasjon om Kavlifondet. Forbrukerne vil få innblikk i tre prosjekter man støtter ved å kjøpe varer fra Q-Meieriene.

Kari skrev på Q-Meierienes Facebook-vegg at hun synes at Q-Meierienes tilknytning til Kavlifondet var underkommunisert. Hun foreslo å bruke melkekartongene til å fortelle mer om dette, og om prosjektene som mottar støtte.

En ny undersøkelse viser at kun en av fem forbrukere kjenner til at Q-Meieriene eies av Kavlifondet.

Melkekartonger med betydningsfull historie

Vi har fått flere henvendelser fra forbrukere og kunder som ønsker å vite mer om vårt eierskap og hvilke prosjekter Kavlifondet er med på å støtte.
- Den utfordringen tar vi mer enn gjerne. Vi som arbeider i Q-Meieriene synes at det gir ekstra god mening at vi eies av Kavlifondet som blant annet hjelper entreprenører, i mange land, i gang med deres prosjekter. Å fortelle fra noen av prosjektene på melkekartongen håper vi vil være til nytte for forbrukerne, sier Q-sjef Bent Myrdahl.

Engasjerende entreprenører

Q-Meieriene eies i sin helhet av Kavlifondet, som deler ut overskuddet som ikke reinvesteres i selskapet til humanitært arbeid, kultur og forskning. De tre prosjektene som er omtalt på 1,75 liters kartongene, handler alle om entreprenørutvikling, noe som også står Q-Meieriene nært.
− Vi i Q-Meieriene kjenner oss godt igjen i prosjektene – det er innovative ildsjeler som har fått gode støttespillere i ryggen for å realisere sine drømmer og ambisiøse mål. Det er fint å tenke på at overskudd fra entreprenøren Q, hjelper en annen entreprenør i gang. Der andre ser fattigdom, ser Kavlifondet muligheter, sier Myrdahl.

Presenterer tre prosjekter

Kavlifondskartongene skal omtale tre ulike prosjekter. Det er Norsk Folkehjelps jordbruksprosjekt i Sør-Sudan, Impact Norways grønnsakhageprosjekt i Bangladesh og svenske Hand in Hands entreprenørskapsprosjekt i Kenya som blir presentert.

I tiden fremover vil Kavlifondet  publisere fyldige reportasjer om prosjektene. Blandet annet om Debit Taban og andre småbønder som mottar faglige råd og veiledning innen matproduksjon, lagring og salg.

Gjennom høsten vil det kommer flere oppdateringer på nettsidene, Facebook og Twitter. Der kan forbrukerne også lese om Kavlifondets mange andre, gode prosjekter.

– Vi synes det er bra at eierskapsforholdet kommer bedre fram med denne flotte presentasjonen, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Fakta om Kavlifondet:

Ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli og Q-Meieriene, og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. De siste tre årene har Kavlifondet delt ut ca. 100 mill. kr. til humanitære, kulturelle og forskningsmessige formål. Man kan lese mer om prosjektene Fondet støtter på www.kavlifondet.no

PRESSEKONTAKT:
Bent Myrdahl
Bilder til saken: