Q-sjefen Kristine Aasheim tar kampen

Etter at Landbruksdirektoratet vedtok å fjerne 50 millioner i distribusjonstilskudd har Q-fansen flokket seg rundt selskapet.

På sosiale medier renner det nå inn støttende meldinger etter at Landbruksdirektoratet fattet et vedtak om et umiddelbart kutt av hele frakttilskuddet på 50 millioner kroner, som Q-Meieriene mottar for mellomtransport.

Under en livesending torsdag kveld kunne forbrukerne snakke direkte med Q-Meieriene om den pågående saken.

«Kun Q-melk her i gården, jeg kan ikke støtte monopol» sier en av flere hundre Q-fans i kommentarfeltet.

«Vi må ha det lille vi kan av mangfold i matproduksjon», sier en annen.

— Engasjementet er stort, både fra de som støtter oss – men også fra de som er kritiske. Sånn skal det være, sier Q-sjef Kristine Aasheim.

Hun forklarer at de som støtter Q viser tydelig at de ønsker valgfrihet, konkurranse og innovasjon i meierihyllen.

— Tilbakemeldingene fra forbrukerne gjør at vi ikke gir opp, men tar kampen med Staten, forteller Aasheim, som nylig har sendt en omfattende klage til Landbruks- og matdepartementet på vegne av selskapet.

- Uryddige prosesser og hastevedtak kan velte hele konkurransen
Q-Meieriene fikk i oktober beskjed om at staten ville kutte 50 millioner i støtte til selskapet. Det har satt investeringer i nytt meieri på mer enn en milliard kroner i fare.

Selskapet var derfor raskt ute med å lufte sin frustrasjon, og Q-sjefen uttalte at bortfallet i støtte setter Q sin videre eksistens på prøve.

— Vedtaket er mangelfullt begrunnet. Vurderingene og tallgrunnlaget er i stor grad gjort utilgjengelig for oss, og konklusjonen er fattet uten en tilstrekkelig vurdering av våre faktiske kostnader. Dersom vedtaket, mot formodning, skulle bli stående vil det utløse en eksistensiell krise for Q-Meieriene, oppsummerer Aasheim.

— Med dette vedtaket har Landbruksdirektoratet sidestilt Q-Meieriene, Rørosmeieriet og Tine. Det skjønner de fleste at ikke kan stemme. Vi mener det er på høy tid med en helhetlig gjennomgang av hele prisutjevningsordningen, som dette tilskuddet er en del av, slik at vi en gang for alle kan få alle fakta på bordet.

8 av 10 ønsker konkurranse i meierisektoren
I en landsomfattende undersøkelse, foretatt av Opinion i oktober, kommer forbrukerne med tydelige tilbakemeldinger på hva de forventer av meierisektoren:

  • 8 av 10 forbrukere sier at rettferdig konkurranse imellom aktørene er like viktig som at produktene er laget på norske råvarer
  • 8 av 10 forbrukere mener økt konkurranse bidrar til bedre produktutvalg og innovasjon
  • 7 av 10 forbrukere mener det er viktig med flere merker å velge imellom

I undersøkelsen ble forbrukerne også bedt om å karikere både Q-Meieriene og Tine. Hos førstnevnte ble ord som «utfordrer», «konkurrent» og «nytenkende» fremhevet. For konkurrenten Tine ble «tradisjon» og «vane» vektlagt.

— Det er herlig å se at forbrukerne velger ordet «utfordrer» når de omtaler Q. Det er jo nettopp det vi er – et forbrukerdrevet meieri, sier hun.

 

Tar kampen, sammen med Q-fansen
Over tid har utfordrermeieriet bygget opp en tett dialog med forbrukerne. På livesendinger, i sosiale medier, på nettsiden og via telefon snakker de med engasjerte Q-fans i alle aldre.

— Det er veldig mange som ønsker mer fra Q. Hver dag får vi innspill og utfordringer til hva som skal bli «neste greie» fra oss, sier Aasheim som har sitt eget telefonnummer på melkekartongen.

Q-Meieriene involverer forbrukerne i alt fra spørsmål om bærekraft og matsvinn til produktutvikling. Den tette kontakten har blant annet ført til innovasjoner som melkekartong med skrukork, tilleggsmerkingen #bestførmenikkedårligetter, yoghurt på pose og Skyr®.

— Hadde ikke Q brutt monopolet for 23 år siden, så hadde disse innovasjonene mest sannsynlig aldri eksistert.

Q-sjefen mener at vedtaket, til tross for turbulensen det har påført både dem og sektoren, har bidratt til å løfte fram og understreke at sektoren trenger mer konkurranse.

— Vi kommer aldri til å gi oss i denne saken, og heldigvis har vi forbrukerne med på laget. Vi har sloss for forutsigbare og rettferdige rammevilkår i 23 år, så vi kan det med å gå i motbakker. Det er en del av vårt DNA, avslutter hun.

Bilder til saken: