Med relativt få leverandører har vi i Q fordelen av å kjenne hvert eneste fjøs og hver eneste bonde som leverer melk til våre to meierier på Jæren og i Gausdal. 

For at du også skal få lov til å bli bedre kjent med Q-bonden og noen av de omkring 14 000 melke-Qene våre, har vi med kamera på slep besøkt noen av gårdene og slått av en uformell prat både med bonde og dyr. 

I filmene under møter du de tre Q-bøndene Elin, Kenneth og Jostein. Elin og Kenneth har gårdsdrift i Rogaland og leverer til sammen 700 000 liter melk til Q-Meieriene i året. Jostein er melkebonde i Føllbu og leverer årlig 100 000 liter melk til meieriet vårt i Gausdal.

Dermed er det ikke umulig at du allerede har drukket et glass med iskald Q-melk fra gården til en av disse trivelige Q-bondene.

Snurr film!   

 

 

 

 

Har du spørsmål om Q-bonden, eller har du lyst til å besøke en av Q-gårdene? Ring Q-sjefen Bent Myrdahl på 90174573. Nummeret hans finner du også på melkekartongen! 

Bilder til saken: