14.000 Qer utfordrer nå 206.000 TINE kuer til klimakamp. Sånt blir det tempo på grønn innovasjon. 

-Da vi i Q lanserte vår Klimamelk i april var Tine skeptiske, sier Q-sjef Kristine Aasheim og viser til uttalelser fra Tine’s forskningssjef Erik Selmer som mente at Q-Meieriene måtte forske mer før klimamelk kunne tilbys forbrukerne. 

For oss i Q handler det om å utfordre det etablerte, vi er vant med å bli kopiert av storebror Tine, slik de har gjort uttalelige ganger før, for eksempel med skrukork, yoghurt på poser og sukker reduksjon, ja også best før, men ikke dårlig etter merking på produktene. Dette overrasker oss ikke, dette er konkurranse om forbrukernes gunst. Noen må starte skal man få tempo på innovasjon, valgfrihet og mangfold i meierimarkedet.  

- Jeg er temmelig sikker på at klimamelk ikke hadde kommet i markedet, på mange år, om det ikke var konkurranse i råvaremarkedet.  Q er flua som får elefanten til å danse.  

-At Tine vil være med på å gi forbrukerne melk med lavere klimaavtrykk er jo supert, for et redusert klimaavtrykk fra landbruket, er jo det vi alle ønsker oss og kan bidra til, fortsetter Aasheim som sammen med Q-bonden vil utfordre videre på tempo og gjennomføring av klimaforbedringer. 

Utfordrer Tine på nytt  

Dette er et glimrende eksempel på at konkurranse i primærledd og meierihyllen driver innovasjon til forbrukers og klimaets beste. Vi gleder oss til å konkurrere om det laveste klimaavtrykket, sier Aasheim med et glimt i øyet.  

-Derfor sender vi via våre 14.000 Quer og 290 iherdige Q-bønder, utfordringen til TINEs 206.000 kuer om å bli med i en konkurranse om å bli først til å redusere rap og litt promp av metan fra alle kuer, sier Aasheim.  

Konkurranse = innovasjonskraft  

Aasheim har gjennom mange år sett at Tine har kopiert Q-Meieriene på svært mange innovasjoner.  

-Klimamelk er et direkte resultat av konkurranse på råvareleddet. Frem til 1998 hadde Tine monopol, og fortsatt er de en superdominant aktør med 96% av makten på råvareleddet og 75% av industrileddet. Skal vi få til tempo på denne type innovasjon må det være rettferdig konkurranse i hele verdikjeden. påpeker Aasheim. Det må være mulig å konkurrere også i denne delen av verdikjeden, og det er det vi kjemper for hver eneste dag, fortsetter Aasheim.  

- Uten rettferdig konkurranse hadde vi aldri opplevd det vi nå ser i kampen om å redusere klimautslipp, sier Aasheim og erkjenner at det ikke alltid har vært like gøy å bli kopiert på alle innovasjoner gjennom årenes løp. 

Klimamelk overalt?   

-Er det mulig å få til klimamelk til hele landet? Helt klart. Det er målet med lanseringen av Q klimamelk, som kommer i butikk i hele landet fra september av. Denne uken hadde vi gleden av å tappe den aller første klimamelken på Rogne gård hos Q-bonden Frida som er en av tre melkebønder som skal levere Q Klimamelk til hele landet.  

Vi vil ha med flere og vi har mange Q bønder som står klare til å være med om den nye melken blir en hit hos forbrukerne. 

Vi lover å fortsette å utfordre, drive åpen forbrukedrevet innovasjon og konkurranse for lavere forbrukerpriser. For å fortsette dette innovasjonskappløpet må vi ha levedyktige rammebetingelser, dette tror jeg flere og flere politikere nå begynner å forstå, avslutter Q-sjefen.  

Litt mer om saken: 
Raper mindre metan  
 Klimaavtrykket fra meierisektoren kommer hovedsakelig fra kuen. Derfor tar flere aktører i meierisektoren grep for å gjøre noe med akkurat dette. En ku raper cirka 2.000 ganger i døgnet og 95% av metan kommer ut med rap. Ved å bruke et fôrtilskudd vil det komme mindre klimagasser ut i atmosfæren når kua raper.   

Vil du se denne første reisen til den aller første Q klimamelken kan du klikke her  

Tines uttalelser fra forskningssjef Erik Selmer 

Ønsker Q-meieriene velkommen etter | TINE Medlem 

 

Bilder til saken: