Kenneth Hamnes er daglig leder i Kavli Holding AS

Norske bønder og norske forbrukere er altfor smarte til å tro på fortellingen om at TINE er et offer for urettferdig konkurranse skriver Kenneth Hamnes, daglig leder i Kavli Holding AS, i dette debattinnlegget. 

 Denne teksten er et debattinnlegg som stod på trykk i Nationen 02.06.2022. 

25. mai forteller konsernsjef Gunnar Hovland, i pressemeldingen om Tine-resultatene i første tertial, at svake resultater og tøffe tider i vente skyldes at konkurrentene får tilskudd fra PU-ordningen. Dette har foregått i så mange år nå, sier Hovland, at det er på høy tid at politikerne hører på Tine og fjerner dette for godt.

Videre sier han at de konkurransefremmende tilskuddene er så store og står bak et så stort volumfall at Tine nå må vurdere om deres små meierier har livets rett. Bare tiltakene fjernes så vil alle meierier garantert få leve videre, i hele landet. Heldigvis har innfraktstilskuddene fra PU gjort at Tine allerede har rukket å få sentralisert de store meieriene til de store byene.

Tine mener det er på høy tid at de endelig får konkurrere på like vilkår med den skogen av konkurrenter som nå finnes i meierihyllene. En fjerning av konkurransetilskuddene kan faktisk bety 12 øre per liter melk, og en prisreduksjon på 0,7 prosent vil garantert øke volumet på konsummelk igjen.

Gunnar Hovland og Tine mener også at fjerningen av de konkurransefremmende tilskuddene vil redusere importen av ost. Det er litt uklart hvordan, men når Tine sier det så stemmer det mest sannsynlig?

Hovland forteller eierne sine at distribusjonstilskuddet fra PU brukes til å sponse kjedenes grossister, og at Q-melk nå stort sett har all hylleplass i Kiwi-butikkene i Vestfold. Det er også skummel storkapital som står bak Q-Meieriene i følge han. 

Og at konkurransen svekkes, det får forbrukerne bare leve med. Det blir litt støy i starten, men bare Tine stikker hodet i sanden en stund så går det sikkert over. Det er viktig at politikerne nå fortsetter å jobbe aktivt med EMV, prisdiskriminering og kjedemakt, og ikke bryr seg om dominansen i meierisektoren.

Det er klokt at Tine skaper et tydelig eksternt fiendebilde, for alle vet jo at 98 øre per liter melk i utbytte ikke kommer hvert år. Da er det greit å skylde på Q-Meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriet for fallende melkevolum, sviktende resultater og økt import.

… Alvorlig talt? Norske bønder og norske forbrukere er altfor smarte til å tro på alt dette, og spesielt fortellingen om at Tine er et offer for urettferdig konkurranse. Det er ikke engang et godt forsøk.

Jo mindre kompensasjon konkurrentene mottar for strukturelle ulemper, jo mer dominerende blir Tine og jo mindre innovasjon får forbrukerne. Og, det er forbrukerne som faktisk finansierer PU, ikke Tine eller eierne. Konkurransen er bedre enn for 20 år siden, men strukturen er den samme. Hvor mange nye reelle konkurrenter har kommet?

Hvis de konkurransefremmende tiltakene kuttes, slik at Q-Meieriene ikke kan konkurrere med merkevarene våre, ja da tvinges vi til radikale grep som vil gi Tine en helt annen type konkurranse. En type de neppe ønsker seg.

Q-Meieriene er 100 prosent eid av Kavlifondet, som er et allmennyttig fond som deler ut hele overskuddet til gode formål.

Kenneth Hamnes

Daglig leder
Kavli Holding AS

 

Bilder til saken: