Les om Q-Meieriene sin klimareise i vår klimarapport. 

I Q mener vi at det alltid finnes bedre måter å gjøre ting på. Derfor er vi mer opptatt av hva vi skal gjøre fremover, enn det vi allerede har gjort. Vi elsker å utfordre, og det er derfor vi har bestemt oss for å ikke bare bli klima nøytrale, men klimapositive innen 2030. 

All matproduksjon har et klimaavtrykk, og i den store sammenhengen er Q­Meieriene lite. Vårt viktigste bidrag i klimakampen er kanskje ikke mengden utslipp vi skal kutte, men å gå foran som et godt eksempel og vise at det kan gjennomføres i praksis.  

Dette er en lang og utfordrende vei å gå, men nå er vi altså i gang. Som vanlig er vi helt ærlige, og foreløpig har vi ikke alle svarene på hvordan dette skal gjennomføres. Heldigvis er det mange som ønsker å bidra med forslag.

Les mer om vårt arbeid her.

 

Bilder til saken: