Q-Meieriene støtter FNs bærekraftsmål. Les om Qs klimareise i vår klimarapport. 

I Q mener vi at det alltid finnes bedre måter å gjøre ting på. Derfor er vi mer opptatt av hva vi skal gjøre fremover, enn det vi allerede har gjort. Vi elsker å utfordre, og det er derfor vi har bestemt oss for å ikke bare bli klimanøytrale, men klimapositive innen 2030. 

All matproduksjon har et klimaavtrykk, og i den store sammenhengen er Q­-Meieriene liten. Vårt viktigste bidrag i klimakampen er kanskje ikke mengden utslipp vi skal kutte, men å gå foran som et godt eksempel og vise at det kan gjennomføres i praksis.  

Dette er en lang og utfordrende vei å gå, men nå er vi i gang. Som vanlig er vi helt ærlige - og foreløpig har vi ikke alle svarene på hvordan dette skal gjennomføres. Heldigvis er det mange som ønsker å bidra, og vi får stadig inn forslag fra engasjerte forbrukere som utfordrer oss til å bli bedre. 

Q-Meieriene støtter FNs bærekraftsmål
Vi støtter FNs bærekraftsmål for 2030. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringen. Bærekraftsmålene krever felles innsats fra oss alle.

Q-Meieriene har satt i verk en rekke satsinger som på ulike måter bidrar til dette arbeidet. Vi har valgt oss ut to av målene vi ønsker å legge vekt på: Bærekraftsmål nr.12 - Ansvarlig forbruk og produksjon, samt bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene.

Bærekraftsmål nr.12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en avtale der målet er å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Partene i avtalen er forpliktet til å rapportere på utviklingen i mengde og sammensetning av matsvinn i hele verdikjeden.

Som en forlengelse av dette har vi i Q-Meieriene utviklet vårt eget MATVINN-prosjekt, der vi blant annet sikrer oppsamling og anvendelse av bi-produkter på våre meieri. Med fokus på riktig produksjon og rett vare til rett tid, klarer vi å redusere svinnet på våre to meierier på Gausdal og Jæren.  

Som aktør i bransjen har vi forpliktet oss til å redusere matsvinnet i egen produksjon. Men vi ønsker også å bidra til mindre matsvinn i norske husholdninger. Derfor har vi i Q-Meieriene valgt å trappe opp vår kamp mot matsvinn, og sette det aller høyest på prioriteringslisten fremover.   

Bærekraftsmål nr.13: Stoppe klimaendringene
For å stoppe klimaendringene, må vi slippe ut mye mindre klimagass enn det vi gjør i dag. I 2019 ble det opprettet et eget tverrfaglig klimapanel i Q-Meieriene. Panelet jobber målrettet med reelle tiltak som gir effekt. Q-Meieriene er i full gang med å redusere klimagasser effektivt fra hele verdikjeden. I vår klimarapport har vi identifisert de største utslippsdriverne som må bekjempes for at vi skal lykkes. Vi har også kartlagt, ned på produktnivå, vårt klimaavtrykk.

Les vår klimarapport og følg med på vårt arbeid her.

 

Bilder til saken: