52 prosent sier at de har økt bevissthet på å kaste mindre mat, samtidig oppgir 42 prosent at de kaster mindre mat nå enn før.

Dette viser resultater fra en undersøkelse utført av Opinion på vegne av Q-Meieriene. Undersøkelsen gir et innblikk i nordmenns forbruksmønster i forbindelse med koronaviruset.

— Det har vært mye fokus på tomme butikkhyller. Som nevnt tidligere er det ingen grunn til å hamstre, men når det først skjer er det er oppløftene å se at folk er bevisst på å ta vare på maten de kjøper med seg hjem. Det viser at matredderne er til stede også i krisetider, sier Q-sjef Bent Myrdahl.  

Han får støtte fra Mette Nygård Havre bak folkebevegelsen «Spis opp maten».

— Det er gledelig å høre at nesten halvparten av de spurte sier at de kaster mindre mat. Jeg ville trodd at tallet var enda høyere. Forhåpentligvis vil denne tiden gi oss mer respekt for maten. Håpet er at dette fører til redusert matsvinn i de tusen hjem, også etter at landet er på fote igjen, sier Nygård Havre.

Kombinasjonen av økt bevissthet på å ikke kaste mat (49%), samt at man går sjeldnere i butikken (33%) blir oppgitt som viktigste årsaker til at man kaster mindre enn tidligere. Mange svarer også at de har bedre tid til å lage mat og restemat nå. 

Folkebevegelsen «Spis opp maten» har over 100 000 følgere i sosiale kanaler, hvor målet er å få folk til å ta vare på og bruke opp maten. Nygård Havre sier at funnene fra undersøkelsen samsvarer godt med hvordan hun oppfatter situasjonen.

— Jeg får tilbakemeldinger daglig om at de fleste planlegger innkjøpene bedre fordi de ønsker å gå sjeldnere på butikken. Andre tenker mer på økonomi i disse dager, mens mange sier at de har bedre tid og dermed er mer bevisst på å bruke det de har i skuffer og skap, sier hun.

 

Økt interesse for norskprodusert mat 
I undersøkelsen svarer nær to av tre (64 %) at de vurderer det som mer viktig nå enn før at maten har norsk opprinnelse.

— En økt interesse for norskprodusert mat er positivt. Jeg tror det er naturlig at vi tenker mer på norske arbeidsplasser og opprinnelse på matvarer i krisetider, enn vi gjør ellers. Situasjonen belyser viktigheten av en allsidig og solid produksjon av mat i Norge, sier Myrdahl.

Det klare flertallet (74 %) er ubekymret for om det vil være nok matvarer i butikken nå og fremover, og hele 91 % sier de har tillit til leverandører av meieriprodukter.

Samtidig oppgir 14 % at de har opplevd tomme butikkhyller når det gjelder melk de siste ukene. Det tilskriver Q-sjefen hamstring.

— Vi opplevde en brå økning i melkesalget, som kom veldig plutselig og uforutsett. Heldigvis er vi vant til å snu oss raskt rundt. Sånn som det er nå har vi nok varer til alle. Kapasiteten på våre meierier er god og vi planlegger for normal produksjon i tiden fremover, sier Myrdahl.

 

Fakta om undersøkelsen.

Undersøkelsen er utført av Opinion på vegne av Q-Meieriene. Undersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 20.03 til 25.03 med 1001 respondenter.

Andre funn:

  • 12 % sier de drikker mer melk nå.
  • Halvparten (49 %) opplever i stor grad tilstrekkelig informasjon fra matvareprodusentene nå. En av ti (9 %) opplever dette i liten grad.
  • Middagsmat-/rester er de matvarene det kastes mindre av. Men også brød, frukt & grønt og pålegg kastes det mindre av. 31 % kaster mindre melk og andre meieriprodukter.
  • Med «hele» Norge hjemme spises det betydelig flere måltider hjemme nå enn før. Lunsj er det måltidet flest spiser hjemme nå mot før. 

 

 

Foto: Christin Eide 

Bilder til saken: