På én uke skapte den 5 meter høye melkekartongen på Oslo S et brennende engasjement for konkurranse, innovasjon og valgfrihet i meierihyllen. – At folk heier på oss betyr alt, sier Q-sjefen.

Q-Meieriene har helt siden starten hatt som mål å samarbeide med forbrukerne i alt de gjør, og kampen om rettferdige rammevilkår er intet unntak.

  • Vi kjemper for å fortsatt kunne involvere, skape og levere sammen med Q-fansen. Derfor er det helt avgjørende at vi har de med oss på laget. At over 150 000 signaliserer at de heier på oss gir virkelig motivasjon til å stå på videre, sier Q-sjef Kristine Aasheim.

Aasheim opplever at folk har fått øynene opp for hvor stor markedsmakt Tine har med kontroll over 76 prosent av alle meieriprodukter, og at konkurransen i meierihyllen må styrkes, ikke svekkes, slik landbruksministeren har tatt til orde for.

Hun viser blant annet til en undersøkelse fra desember 2022 gjennomført av analyseselskapet Opinion. Av de 1000 spurte svarte 53 prosent at de mener Tine har for stor makt i sektoren, kun 14 prosent er uenig i dette. Den viser også at 40 prosent av befolkningen har fått med seg meierikampen, og av disse er over 80 % bekymret for at konkurrentene kan forsvinne.

  • Det vitner om at vi ikke er alene om å mene at konkurransen i meierisektoren er svak. Dette blir også bekreftet av konkurransetilsynet, Landbruksdirektoratet, Forbrukerrådet, flere økonomer og jurister fra akademia. Folk reagerer på angrepet Tine gjør mot aktører som er 12 ganger mindre enn dem selv.

Hun poengterer at verken bønder eller forbrukere er tjent med at Tine fortsetter sin dominans i butikkhyllene.

  • Fjerner man de konkurransestimulerende tiltakene vil det gi dårligere utvalg, høyere priser og mindre nyskaping på det norske hvite gullet (melken). De fleste forstår at dette er en dårlig idé. Nå gjenstår det at regjeringen kommer til samme fornuftige konklusjon.
     
  • Vi håper og forventer at regjeringen lytter til faglige råd, slik at det ikke blir mindre konkurranse. At konkurransen er viktig for rett priser, mangfold og valgfrihet, er noe folk kjenner på hver dag, avslutter hun.

 

For mer informasjon ta kontakt med:
Kristine Aasheim, Q-sjefen
Tlf.nr.: 977 17 689
E-post: Kristine.Aasheim@kavli.no

Bilder til saken: