Q-Meieriene er kjent for å lansere forbrukerdrevne innovasjoner og var de første til å lansere begrepet «Best før, ikke dårlig etter». - Derfor er vi glade for å være de første som tilbyr dobbel datostempling for å forenkle forbrukerens hverdag og redusere matsvinn!

Dette sier en fornøyd Q-sjef, Kristine Aasheim, etter at Q-Meieriene har blitt det første meieriet som får dobbeltsidig datomerking på mønet. Flere forbrukere har henvendt seg til Q-Meieriet og ønsket seg dette.    
– For oss i Q-Meieriene har det vært viktig å møte forbrukerens ønsker og forventninger, og det er spesielt viktig for oss å være matreddere på heltid. Derfor gjør vi alt vi kan for å redusere matsvinnet i verdikjeden fra vår egen produksjon, til butikk, og hjem til forbrukerens kjøleskap, sier Q-sjefen. 

I fjor utfordret Norges Blindeforbund Q-Meieriene til å forbedre lesbarheten, spesielt på datostemplingen på melken. Da ble både størrelse og lesbarheten forbedret, samt ble den viktige tilleggsmerkingen Best før, men ikke dårlig etter nå blir trykket som del av designet.  
 
– Nå sikrer vi at printet på kartongen blir enda bedre og endå mer lesbart, sier Q-sjefen fornøyd og viser frem en stor, lesbar datostempling på begge sider av melkekartongen.  
 
Dobbel dekning 

–  Men vi gir oss ikke med dette, legger melkesjef Pål Rasmussen til og forteller at det allerede er planlagt at all Q melk i 1 liter og 1,75 liter, Q Kefir, Skyr® Drikke, og Q Fersk sjokolademelk skal alle ha dobbel datostempling. 

– Alt i alt vil dobbel datomerking omfatte 80 millioner liter melk pr år. Det er kanskje en liten endring, men fordelene er store og får flere positive ringvirkninger, forteller Rasmussen.    
–Blant annet blir jobben for kjøpmenn og butikkansatte blir mye enklere når meieriprodukter skal etterfylles i melkekjølen. Og det kan bidra til å redusere eget matsvinn da det blir enklere for forbrukeren å ha oversikt i eget kjøleskap. Totalt bidrar dette til å redusere melkesvinnet i hele verdikjeden, forklarer melkesjefen.  

EU ser til Norge og Q 

Både Rasmussen og Q-sjef Aasheim håper nå at flere vil kopiere også dette, slik man opplevde da man la til tilleggsmerkingen «Best før, men ikke dårlig etter». Q-Meieriene var de første i verden med tilleggsmerkingen, «ikke dårlig etter», etter en oppfordring fra Matredder Mette Havre Nygård i @Spisoppmaten. Mange land har fulgt etter Norge, og nå vurderer EU å innføre krav om tilsvarende datomerking i hele Europa. 

–  Det hadde vært kult om det som startet som en idé hjemme på kjøkkenet hos en matredder i Bergen, skapte så store ringvirkninger i hele Europa. Å halvere matsvinnet er ett av de kanskje enkleste og viktigste klima- og miljøbidragene vi alle kan gjøre, poengterer Q-sjefen.  
 
Aasheim sender nå utfordringen ut til alle matreddere der ute: Ta gjerne den melken som står lengst fremme, ja den med litt kortere datomerking, spesielt når du vet du skal bruke den innen kort tid.  
–  For husk, at det kan komme en etter deg som fortsatt har datoskrekk – for det har vel ikke du, som vet at best før, men ikke dårlig etter?, avslutter Aasheim med et smil

Bilder til saken: