Blindeforbundet har prikket Q-Meieriene på skulderen og gitt beskjed om at datomerkingen på Q-melken ikke er godt nok synlig. Nå endres 73 millioner liter melk. 

Blindeforbundet har ved flere anledninger kritisert ulike leverandører, deriblant Q-Meieriene, for å merke produktene med for liten skrift. Dårlig lesbarhet gjør at det er vanskelig for svaksynte, men også for andre, å se datomerkingen. Q-sjefen Kristine Aasheim tok utfordringen på strak arm og sørget for endring. 

— Q-melk skal være for alle og vi tilstreber at informasjonen vi gir skal være godt synlig. Det viser seg at dette ikke alltid er tilfelle, og da måtte vi gjøre noe. Når folk velger melk ser mange etter datoen på kartongen. Det er helt klart mulig å gjøre mer for å øke synligheten, sier Aasheim.  

Dårlig skrift gir matsvinn
Ifølge forbundsleder i blindeforbundet, Terje Andre Olsen, fører for liten skrift blant annet til unødvendig matsvinn.

— Skrifta må opp og fram for å unngå uheldige konsekvenser som matsvinn og allergiske reaksjoner. Produsentene må lytte og ta ansvar. Vi skal gjøre de oppmerksomme på problemet og kreve endring, sier Olsen.

En fersk, landsrepresentativ undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund viser at så mange som 8 av 10 kaster spiselig mat som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. Samtidig viser en undersøkelse fra i fjor at 1/3 av befolkningen lar være å kjøpe et produkt på grunn av utilgjengelig informasjon.

—  Melk og meierivarer er blant de matvarene vi kaster aller mest av. Hovedgrunnen er at produktene har passert «best før»-dato. Om vi, ved å øke størrelsen på datomerkingen, kan unngå at drikkelig melk havner i sluket er dette et grep som er viktig å ta, sier Aasheim som presiserer at Q-melken ofte er god lenge etter best før-datoen.

Q var først ute med både skrukork og tilleggsmerkingen «best før, men ikke dårlig etter» som har blitt viktige grep i kampen mot melkesvinn. Nå er de også først ute med stor dato på kartongen. De nye melkekartongene traff butikkhyllen allerede i midten av august. 

Sender utfordringen videre
Dette er ikke første gang blindeforbundet har skapt endringer hos Q. I 2015 skapte en Twitter-melding fra blindeforbundet revolusjon hos utfordrermeieriet.

— Vi er et forbrukerdrevet meieri, og lærer stadig nye ting. Det er syv år siden vi forbedret lesbarheten på Q-melken for første gang. Den gode responsen fra forbrukerne den gang førte til at alle våre produkter ble endret. Nå er vi blitt utfordret igjen. Jeg håper endringen blir enda et løft som forbrukerne setter pris på og som reduserer matsvinnet. 

Både Q-sjefen og forbundslederen håper de får flere produsenter med seg på laget.

— Dårlig lesbarhet engasjerer utrolig mange. Vi i blindeforbundet setter derfor pris på at produsentene tar oppfordringen og bidrar til et mer åpent samfunn. Ved å få opp skrifta på Q-melken har Q-Meieriene kommet et stykke på vei, men som Q-Meieriene selv sier «det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på», avslutter Olsen.

Bilder til saken: