Regjeringen sier de ønsker konkurranse og lavere priser i matbutikken, men de gjør det motsatte når de i dag foreslår å kutte i konkurransefremmende virkemidler. 

Dagens pressemelding fra Landbruksdepartementet om endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren er derfor trist lesing for mange norske forbrukere. 

 

Forbrukerne vil med regjeringens forslag oppleve svekket konkurranse, høyere priser, mindre mangfold og en meierisektor hvor Tines konkurrenter verken har mulighet eller evne til å investere og innovere. 
 
Alle faglige råd fra Landbruksdirektoratet, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet om å videreføre eller styrke tiltakene er fullstendig ignorert. I tillegg varsler regjeringen grepene uten at verken forslag, vurderinger eller begrunnelser er offentliggjort. Dette vitner om en statsråd som ikke hensyntar verken faglige råd, eller aktørenes behov for forutsigbarhet 
 
Q-Meieriene er svært skuffet over regjeringens forslag. Innretningen er også gjort på en måte som rammer Q-Meieriene spesielt, den eneste reelle konkurrenten til Tine på melk. Alle andre meieriaktører kjøper sin melk fra Tine, uten å ha egne melkeprodusenter. Dette forslaget er dermed et målrettet grep for å gjeninnføre Tines monopol i norsk meierisektor.
 
Q-Meieriene er blitt vant til å kjempe for forbrukerne og tilværelsen, og den kampen fortsetter med full styrke. Vi setter nå vår lit til at høringsprosessen blir reell, og at regjeringen til slutt innser at deres forslag kan gi irreversible negative konsekvenser for forbrukernes prisnivå, innovasjon og mangfold. Vi legger derfor til grunn at regjeringen samlet etter høringen vil forkaste forslaget. 

Bilder til saken: