Så flott at Tine vil ha konkurranse, da kan vi vel heller sette søkelys på å øke produksjonsgrunnlaget gjennom rettferdig konkurranse, fremsnakking og innovasjon på det hvite gullet?

Dette leserinnlegget fra Q-sjefen Kristine Aasheim stod på trykk i Nationen 26.01.23.

Det er ingenting mer vi i Q ønsker oss enn ro og fokus slik at vi får med oss ungdommen til å bytte ut Pepsi max’en med melk og sjokomelk! 

Vil virkelig Tine ha konkurranse - sånn på ekte? Ja, så bra, for det kan Tine enkelt fikse!

Her er fire enkle grep:

  1. Stopp angrepet på de 3 uavhengige aktørene som til sammen er 8 ganger mindre. Å fjerne konkurrentenes mulighet til å kunne konkurrere kan vel ikke være Tines forretningsstrategi?
  2. Slutt å diktere rammevilkårene til konkurrentene
  3. Ikke bland rollene. Konkurransen på meierileddet har ingenting med rollen som markedsregulator å gjøre.
  4. Lytt til kloke Pippi, «Når du er veldig sterk må du også være veldig snill …»

For oss handler snill om å være rettferdig! Q skal IKKE ha noen særvilkår, Q skal selvfølgelig konkurrere med normal bedriftsøkonomisk risiko og hele tiden effektivisere oss. Vi må bare få bort konkurransehindrende og strukturforskjellene som står i veien for konkurranse fra samme startstrek. 

Dette ble det rettet opp i ved inngåelse av Melkeforliket i 2007 og forsterket i 2017. Så hvorfor ødelegge dette nå? Svært lite har endret seg og hindrene er der fortsatt. Skal vi fortsatt ha konkurranse på norsk melk må vi ha konkurransefremmende tiltak, det bekreftes faglig av Landbruksdirektoratet, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, og flere økonomer og jurister fra akademia.

Vi håper Tine vil legge ned våpnene og virkelig vise at de heier på konkurranse. Innerst inne vet Tine godt at den lille konkurransen som har vært i Norge i 25 år har vært med på å gjøre dem mer enn dobbelt så store i omsetning og 4 ganger så lønnsomme. Det er bra og viktig for fremtidstro og vekst for det hvite norske gullet! 

Alle som kjenner Q vet også at vi heier på landbruk i hele landet, at vi konkurrerer så godt vi kan i hele Norge og at vi er eid av den norske stiftelsen Kavlifondet - som har våget å investere 1,1 mrd i konkurranse og innovasjon på norsk melk. En langsiktig investering basert på politiske forhåndsløfter om virksom konkurranse i meierimarkedet. 

 

Bilder til saken: