Klarer du 5. klasse pensumet? Q besøkte skoleelever fra Melhus og Surnadal for å takke for quizen som havner på rundt 12 millioner frokostbord i hele Norge. 

Det var et fantastisk engasjement blant elevene, sier Pål Rasmussen, melkesjefen i Q-Meieriene som har besøkt alle elevene og takket for de flotte oppgavene som nå skaper engasjement og god stemning rundt frokostbordet i Norge.  

Utfordringen disse elevene fikk var å lage en quiz til melkekartongen for å teste allmennkunnskapen til befolkningen. Spørsmålene har elevene selv hentet frem fra sitt eget pensum.  
Elevene var spente på om folk liker oppgavene på kartongen, noe både Rasmussen og Q-sjef Kristine Aasheim kan bekrefte.  
 
Stort engasjement 

Q-sjefen, som har oppgitt sitt telefonnummer på kartongen, og får daglig telefoner og sms fra engasjerte forbrukere. Hun kan melde om flere hyggelige meldinger som har kommet inn i forbindelse med quizen som elevene har laget til høst-kartongen.

– Det er jo et sunnhetstegn at folk både drikker melk, men også er veldig opptatt av faktasjekk. Det er ikke til å stikke under en stol at noen har påpekt at noen av spørsmålene hadde flere svar, sier Aasheim.  

På Surnadal barneskole ble elevene utfordret på to spørsmål de hadde levert, blant annet hvem som vant gullballen i fotball i 2022.  
 
– Svaret de hadde oppgitt var kun en mann, men nå var det en gutt som rakk opp hånden og svarte at det var en dame som heter Alexia Putellas som også hadde vunnet så klart. De lærte også at Spania faktisk grenser til 6 land, ikke tre som de hadde i sitt løsningsforslag, sier Rasmussen som jevnt over er imponert over det faglige nivået til 5.klassingene.   


Hvor mye veier kartongen? 
De engasjerte elevene var også veldig nysgjerrige på hvor mye melk som fikk plass i den store kartongen Q hadde med.  
 

– Her utfordret vi i Q mattelæreren, som skulle ta dette spørsmålet med til mattetimen og sende meg svaret, forteller melkesjefen.  
 
– Vi liker jo å utfordre, så alle kan få lov til å gjette og sende meg svaret. Alle finner jo nummeret mitt på kartongen, repliserer Aasheim og smiler lurt.  

Quiz til Q-fans 

Q Meieriene har lenge jobbet med åpen forbrukerstyrt innovasjon og ønsker alltid å komme tettere i kontakt med forbrukeren for å løse store og små hverdagsutfordringer. Mange opplever i dag at tiden sammen kan preges av mye skjermbruk.  
 
– Vi får stadig bekreftelser fra Q-fansen at mange setter stor pris på analoge aktiviteter rundt frokostbordet. En av flatene vi bruker til å kommunisere og begeistre på er derfor via selve melkekartongen. Derfor er vi så takknemlig for engasjementet fra disse elevene som har hjulpet oss med å lykkes med det også denne sesongen, avslutter Aasheim.    

Hvem har laget spørsmålene til høstens melkekartong for Q?  
Trøndelag: Høyeggen skole på Melhus 
Møre: Surnadal barne-/ungdomsskole  
Hvorfor: For å skape god stemning og engasjement rundt frokostbordet og overalt hvor det serveres melk 

 

  

Bilder til saken: